Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Roslagsgjuteriet antar SinterCast-teknologi för produktion inom industriell kraft

15:00 / 7 December 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

• SinterCast processtyrningssystem installerat vid Roslagsgjuteriet i Sverige.
• Utökade provgjutningar genomförda; produktion av komponenter för industrimotorer pågår.

[Katrineholm och Herräng, Sverige, 7 december 2023] – Roslagsgjuteriet, ett gjuteri specialiserat på tillverkning av korta och medellånga serier i järn, har ingått ett avtal med SinterCast om teknikförsörjning för serietillverkning av komponenter för industrimotorer, i kompaktgrafitjärn (CGI). Efter en serie framgångsrika provgjutningar har Roslagsgjuteriet i Herräng, Sverige, nyttjat en köpoption för att förvärva ett SinterCast mini-system för processtyrning, samt en trådmatare. Enligt avtalets villkor kommer SinterCast även att tillhandahålla teknisk support för att implementera en robust process för tillverkning av CGI-komponenter som följer den internationella standarden ISO 16112. De industrimotorkomponenter som producerades under provperioden har certifierats av berörd part och serietillverkning har påbörjats.

"Vi har lång erfarenhet som samarbetspartner till våra kunder i nya produkt- och utvecklingsprojekt, från den inledande konceptfasen fram till serietillverkning. Det här projektet har etablerat två nya milstolpar för vårt team", säger Ulrika Reimer, VD för Roslagsgjuteriet. "Introducera ett nytt material - CGI – samt genomfört allt detta från de första provgjutningarna, till serietillverkning  på mindre än fyra månader. Tillsammans med stödet från SinterCast ser vi fram emot att lägga till kompaktgrafitjärn i vårt produktutbud."

"Detta avtal markerar vår femtonde installation inom den industriella kraftsektorn och ökar vår förmåga att stödja marknaderna inom marint, stationär kraft- och entreprenadutrustning", säger Dr Steve Dawson, President & CEO för SinterCast. "Den industriella kraftsektorn står för närvarande för cirka 5% av vår totala produktionsvolym. Med den ökande efterfrågan på motorprestanda och efterlevnad av utsläppskrav inom den industriella kraftindustrin förutser vi ytterligare tillväxtmöjligheter inom denna sektor, vilket gör att industriell kraftindustri fortsätter att ge ett värdefullt bidrag medan den primära marknaden för fordon på väg fortsätter att växa."

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

Roslagsgjuteriet, Grundat 1864, erbjuder flexibel produktion för maskinbearbetat och handformat järngjutgods med vikter som sträcker sig från 0,1 kg till 500 kg. Roslagsgjuteriet kombinerar kunskap, uppfinningsrikedom och erfarenhet med modern produktionsutrustning för att stödja sina kunder från det initiala designkonceptet till den färdiga produkten. Tillsammans är Roslagsgjuteriet och dess systerföretag Storebrogjuteriet medlemmar i den svenska företagsgruppen Storskogen och levererar specialiserade järngjutgods upp till 7 000 kg till den inhemska och internationella marknaden. För mer information: www.roslagsgjut.se

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/