Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast sätter nytt produktionsrekord i september och för det tredje kvartalet

14:15 / 10 October 2023 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • Rekordproduktion i september: 4,5 miljoner motorekvivalenter
  • 4,2 miljoner motorekvivalenter under tredje kvartalet; upp 17 % jämfört med samma period föregående år
  • Tio kvartal i följd med tillväxt jämfört med motsvarande kvartal i tidigare perioder

[Stockholm, 10 oktober 2023] – Hög serieproduktion i september resulterade i nya rekord över hela linjen för SinterCast. Efter rekordhög produktion på 4,3 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt i augusti, sattes nytt rekord på 4,5 miljoner i september. Produktionen för det tredje kvartalet slutade på 4,2 motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket ger ett nytt kvartalsrekord, en tillväxt på 17 % jämfört med föregående år och tio på varandra följande kvartal med tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna av förbrukningsmaterial var också starka under det tredje kvartalet och uppgick till 63 000 enheter, vilket motsvarar en ökning med 40 % jämfört med samma kvartal föregående år.

Klimatbidrag
Fordon som produceras med motorkomponenter i SinterCast-CGI kan arbeta vid högre förbränningstryck och temperatur, vilket resulterar i förbättrad prestanda, bättre bränsleeffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Volymen under det tredje kvartalet motsvarar produktion av cirka 300 000 fordon, varav fler än 95 % är tunga fordon, pickuper och entreprenadmaskiner. Under hela sin användningstid kommer dessa fordon att bidra till en kumulativ besparing av över tre miljoner ton CO2. Med det tredje kvartalet bedömer SinterCast att sitt totala bidrag till CO2-besparingar för 2023 kommer att uppgå till mer än nio miljoner ton. Satt i perspektiv rapporterade Tesla en kombinerad CO2-besparing från sin globala fordonsflotta, energilagringssystem och solpaneler på 13,4 miljoner ton under 2022. Medan industrin utvecklar alternativa teknologier som erbjuder eventuella nollutsläpp för transporter i framtiden, bidrar SinterCast stort, i stora fordon, i stora volymer, idag.

Högst skalbar affärsmodell
Affärsmodellen för SinterCast grundar sig på återkommande intäkter från varje levererat gjutgods, samt återkommande intäkter från leveranser av förbrukningsmaterial för provtagning. Serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade från 3,5 miljoner motorekvivalenter i september 2022 till 4,5 miljoner i september 2023. Med nuvarande intäkter på över 30 SEK per motorekvivalent och ett täckningsbidrag på 85~90 %, kan en årlig ökning av en miljon motorekvivalenter öka resultatet med cirka 30 miljoner SEK, vilket motsvarar en vinst på ungefär 4,25 SEK per aktie. SinterCast siktar på att minska de årliga rörelsekostnaderna med 5 % år 2024 och att öka rörelsemarginalen från nuvarande nivå på 25~30 % till över 40 % inom den femåriga planeringshorisonten. SinterCast kommer även fortsatt att vara bland de mest lönsamma företagen på Stockholmsbörsen.

”Inräknat att vi nådde milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter i juni, har vi nu satt tre produktionsrekord de senaste fyra månaderna. Vår tillväxt från januari till september är 6,7 % och med tre månader kvar av året har den senare tidens starka produktion gett oss möjlighet att ännu en gång presentera ett år med tvåsiffrig tillväxt i serieproduktionen” säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. ”Produktionen var på alla sätt stark under september, med ökad volym för Traton-gruppens nya lastbilsmotor hos Scania och utebliven påverkan från den UAW-strejk som utbröt i Nordamerika den 14 september. Det är en positiv signal att UAW beslutade att inte förlänga strejken förra veckan och hänvisade till "stora framsteg" hos både Ford, GM och Stellantis. Utsikterna fortsätter att förbättras, vilket ger möjlighet till en stark avslutning det fjärde kvartalet.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2023 kl. 14:15 CET

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/