Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast fortsätter ge serieproduktionsrekord

08:02 / 19 September 2022 SinterCast Press release

  • Juli-augusti produktion upp 18 %; Januari-augusti produktion upp 13 %
  • Positiva utsikter för ytterligare tillväxt under 2022 och framöver

[Stockholm, 19 september 2022] – Efter en rekordproduktion i det andra kvartalet, fortsatte serieproduktionen starkt under hela sommarperioden. Serieproduktionen uppräknad till helårstakt slutade i juli på 3,6 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 20 % jämfört med juli 2021. Augusti slutade på 3,7 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 16 % jämfört med föregående år. Volymerna i juli och augusti 2022 innebär nya månadsrekord för respektive månad.

Serieproduktion under januari-augusti uppgick till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknad till helårstakt, vilket är 13 % högre än under januari-augusti 2021. Produktionen under perioden är även 6 % över pre-Covid volymerna under januari-augusti 2019, vilket visar att påverkan av Covid är bakom oss” säger Dr. Steve Dawson, Vd & koncernchef för SinterCast. “Med en stor uppdämd efterfrågan över hela linjen och i och med starten av nya program för tunga fordon hos Scania och FAW, uppnådde vi produktionsrekord under både det första och det andra kvartalet i 2022. De starka resultaten i juli och augusti ger en grund för ett nytt produktionsrekord i det tredje kvartalet. Vi upprätthåller våra mål att nå milstolparna på fyra miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt under någon månad innan årsskiftet, och fem miljoner motorekvivalenter under någon månad uppräknat till årstakt under 2024, vilket vidmakthåller våra positiva utsikter och en sedan länge presterad årlig tvåsiffrig tillväxttakt.”

För mer information:

Dr. Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information:www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl. 08:00 CET

- Slut -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/