Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionsrekord i det andra kvartalet

14:26 / 12 July 2022 SinterCast Press release  • 3,6 miljoner motorekvivalenter i det andra kvartalet: nytt kvartalsrekord
  • 3,9 miljoner motorekvivalenter i juni: tangerar högsta månaden någonsin
  • Serieproduktionsstart av ett 16 liter motorblock för tunga fordon hos FAW i Kina

[Stockholm, 12 juli 2022] – [Stockholm, 12 juli 2022] – Serieproduktion fortsatte att växa under kvartalet, till 3,6 miljoner motorekvivalenter, vilket översteg det tidigare kvartalsrekordet på 3,5 miljoner motorekvivalenter, satt i det tredje kvartalet 2019. Det andra kvartalet gynnades av stark produktion vid Tupys gjuterier i Brasilien och Mexiko, samt av en ökande produktion vid Scania-gjuteriet i Sverige av den nya motorn på 13 liter för tunga fordon inom Traton-koncernen. I juni växte produktion uppräknad till helårstakt till 3,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar det högsta månadsutfallet någonsin, satt i september 2019. I jämförelse med föregående års siffror, var produktionsvolymen 12 % högre för det första halvåret 2022, i det andra kvartalet var volymen 13 % högre, och juni var volymen 18 % högre. Den högre volymen kombinerat med 13 % högre dollarkurs, gav en ökning på 26 % av produktionsavgiftsintäkterna i det första halvåret i år.

Sammantaget, intäkterna under det första halvåret slutade på 56,0 miljoner kronor, en ökning på 7% jämfört med samma period föregående år. Serieproduktionsökningen och de höjda växelkurserna motverkades delvis av en minskning av levererade mätkoppar på 20 % då kunderna har minskat sina lagernivåer i takt med att de globala leveranskedjorna har förbättrats.

“Tack vare en stort uppdämd efterfrågan, nya tillkommande produktionsprogram och med förbättringar i leveranskedjorna, har vi uppnått produktionsrekord i det första och det andra kvartalet, vilket ger en stark grund inför det andra halvåret. Vi förväntar oss att dessa samma faktorer fortsätter att driva vår tillväxt till att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt under det andra halvåret och att fortsätta marschen mot milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter under en månad under 2024. “I tillägg till den pågående produktionsökning av Scanias motor på 13 liter för tunga fordon, innebar juni även produktionsstarten av den nya motorn på 16 liter för tunga fordon hos First Automobile Works (FAW) i Kina. Som ett nytillskott på marknaden – och som den första motorn på 16 liter i Kina – är produktionsökningstakten och volymer ännu inte kända. Dock, efter de Covid-relaterade förseningarna, så är det härligt att påbörja produktionen och att följa utvecklingen av denna nya spännande motor.”

Serieproduktionen fortsatt att växa under det andra kvartalet och uppnådde ett rekord på 3,6 miljoner motorekvivalenter, en ökning på 13 % jämfört med samma period föregående år. Serieproduktionen i juni tangerade det högsta månadsutfallet någonsin, 3,9 miljoner motorekvivalenter.

För mer information:

Dr. Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® t är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022 kl. 14:00 CET

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/