Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Stark start när serieproduktion ökar till nivåerna innan covid

17:30 / 5 April 2022 SinterCast Press release

  • Högsta produktionen någonsin för ett första kvartal; 3,2 miljoner motorekvivalenter
  • Mars innebär tredje högsta månaden någonsin; 3,6 miljoner motorekvivalenter

[Stockholm, 5 april 2022] – Serieproduktionen i mars uppgick till 3,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar den tredje högsta månaden någonsin för SinterCast. Den starka produktionen i mars höjde volymen för första kvartalet till 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär den högsta produktionen någonsin för ett första kvartal. Sett i ett vidare perspektiv var produktionen under första kvartalet 10 % högre än de första kvartalen 2021 och 2020, och betydande 3 % högre än volymen för första kvartalet 2019, innan covid.

“Efter nyårsrelaterade produktionsstopp i januari och semesterperioder i februari för några av våra viktigaste gjuteripartners, är mars traditionellt en stark månad, och detta år var inget undantag. Den starka efterfrågan på marknaden – särskilt på vår största marknad i Nordamerika – bidrog till marsvolymen, vilket gav vårt högsta första kvartal någonsin och en stark start på 2022”, säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. "Sedan covidutbrottet under första kvartalet 2020 är det första gången som vi kan redovisa ett kvartalsresultat som är högre än motsvarande period innan covid. I takt med att nya serieproduktionsprogram ökar och leveranslogistiken förbättras förväntar vi oss att produktionsvolymen kommer att förbättras under resten av året. Vi upprätthåller vår ambition att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, i år.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 17:30 CET

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/