Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Dongya gjuteriet antar SinterCast teknologi för industriell kraftproduktion

10:12 / 2 November 2022 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • SinterCast mini-system installeras i Dongya gjuteriet i Kina
  • Produktion av komponenter inom industriell kraft startar innan årets slut
  • Sextonde installationen i Kina; Tjugofjärde installationen i Asien

[Stockholm, 2 november 2022] – Dongya Technology (Suzhou) har förvärvat en SinterCast-licens inför serieproduktionsstarten i kompaktgrafitjärn (CGI) av komponenter för industriell kraft. SinterCast kommer enligt avtal förse Dongya med ett mini-system för processtyrning, samt tillhandahålla teknisk support för att upprätta en robust process för tillverkning av CGI-komponenter som överensstämmer med internationell ISO 16112 standard. Dongya Technology är specialiserade inom tungt gjutgods för industriell kraft. Installationen från SinterCast kommer möjliggöra produktion av CGI komponenter i deras gjuteri i Suzhou, Jiangsu, Kina. Installationen kommer att ske under det fjärde kvartalet 2022 och väntas vara i drift innan årets slut.

I och med detta avtal gör vi vår sextonde installation i Kina och vår tjugofjärde installation på den viktiga Asien-marknaden där vi utvidgar vår närvaro och får nya möjligheter att öka vår produktion inom kraftindustrin, säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. “Den industriella kraftsektorn, innefattande sjöfart, järnväg, stationär kraftgenerering och terrängutrustning, står för närvarande för cirka fem procent av vår totala produktionsvolym. I takt med kraftindustrins ökande efterfrågan på motorprestanda och efterföljsamhet av utsläppskrav, förväntar vi oss att växa inom denna sektor. Detta gör att kraftindustrins produktion även fortsatt kommer att ge oss värdefullt tillskott, utöver vår kärnverksamhet och den alltjämt växande marknaden för personvagnar och tunga fordon.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

Dongya Technology, beläget i Yangtze River Delta Integration Demonstration Zone, ärspecialister inomtunga komponenter till lantbruk, sjöfart, järnväg, bygg- och tillverkningsindustri. Med gjutstorlekar från 0,5 kg till mer än 35 000 kg, tillverkar Dongya också obearbetat gjutgods och färdiga, maskinbearbetade komponenter för fordon med alternativa bränslen, medicinsk utrustning, pump- och ventilhus, maskiner för formgjutning och annan industriell utrustning. Dongya är ett heltäckande ISO 9001 certifierat företag som väver ihop FoU, gjutning, efterbehandling, försäljning och tjänster för både export och den inhemska marknaden, vilket ger ett starkt och konkurrenskraftigt industriellt försprång. För mer information: www.dongyawebsite.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/