Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Ökade möjligheter för produktion hos Scania och First Automobile Works

15:40 / 24 October 2022 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

  • Scania offentliggör ny 11-litersmotor för tunga fordon
  • Scania bygger ny tillverknings-anläggning i Kina
  • FAW utvecklar 11-liters- och 13-litersvarianter av ny 16-litersmotor

[Stockholm 24 oktober 2022] Motorer för tunga fordon står för 45% av serieproduktionsvolymen för SinterCast och bidrar för närvarande till både den största andelen och den största möjligheten för tillväxt. Den tillväxtmöjligheten ökar nu ytterligare i och med den senaste utvecklingen hos Scania i Sverige och First Automotive Works (FAW) i Kina.

Scanias produktionsstart i det första kvartalet 2022, av nya 13-litersmotorn för tunga fordon, gav ett stort tillskott till serieproduktionsvolymen under det tredje kvartalet för SinterCast. Motorn tillverkas i Scanias gjuteri i Södertälje, Sverige med cylinderblock och cylinderhuvud i SinterCast-CGI och ska användas i hela Traton-gruppen, bestående av Scania, MAN, Navistar och Volkswagen trucks and busses. Den nya 13-litersmotorn väntas ge en ökning med uppskattningsvis en miljon motorekvavilenter när produktionen når full volym, vilket innebär en ökning med cirka 30% utöver den produktionsvolym av 3,2 miljoner motorekvavilenter som SinterCast startade 2022 med. Den 17 oktober lanserade Scania en 11-litersvariant av 13-litersmototorn och ökade därmed ytterligare tillväxtmöjligheterna för SinterCast.

Dessutom har Scania nyligen påbörjat byggandet av en helägd tillverkningsanläggning i Kina. Den nya anläggningen väntas vara i drift i slutet av 2024 eller i början av 2025 och är tänkt att producera minst 20 000 tunga fordon årligen och möjligen fler än 50 000 fordon per år. Fordonen ska säljas på den inhemska, kinesiska marknaden och den asiatiska exportmarknaden. Med de nya 13-liters- och 11-litersmotorerna som huvudsaklig drivlina för Scania innebär den nya tillverkningsanläggningen ytterligare tillväxtmöjligheter för SinterCast.

I Kina har också FAW, under andra kvartalet 2022, påbörjat produktion av en ny 16-liters motor för tunga fordon med cylinderblock i SinterCast-CGI. Som den första 16-litersmotorn på den kinesiska marknaden och med fortsatta Covid-restriktioner har produktionen ännu inte gett betydande tillskott och volymen förväntas fortsätta på en lägre nivå under fjärde kvartalet. Trots motvind vid start har motorn etablerat ett nytt riktvärde för FAW gällande prestanda och bränslebesparingar, och har lett bolaget till att utveckla nya 11-liters- och 13-litersvarianter av motorn också de med cylinderblock i SinterCast-CGI. Förproduktion av dessa motorer startades under tredje kvartalet med förväntan om serieproduktion under 2023.

” Scanias och FAWs utökade åtagande med kompaktgrafitjärn styrker fördelarna med att använda CGI för bränslebesparingar, minskade CO2 utsläpp, prestanda, storlek och vikt, i moderna tunga fordon. Det styrker också vår övertygelse om att alla tunga fordon i slutändan kommer att ha motorer i CGI” säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. ”Även om tillverkarna inte har offentliggjort framtida produktionsvolymer innebär Scanias och FAWs meddelanden betydande tillväxtmöjligheter för SinterCast. I perspektiv, Kina är världens största marknad för tunga fordon och med en produktion av cirka 400 000 tunga fordon årligen säljer enbart FAW fler tunga fordon än vad som säljs i Europa eller USA.”

För mer information:

Dr. Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® t är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 24 okt 2022 kl. 15:30 CET

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/