Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen i juni på samma nivå som innan Covid

17:02 / 6 July 2021 SinterCast Press release

  • 3,3 miljoner motorekvivalenter i juni; samma som helårsvolymen före Covid
  • Fjärde månaden i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter
  • Rekord i antal levererade mätkoppar i både juni och det andra kvartalet

[Stockholm, 6 juli 2021] – Serieproduktionen i juni uppgick till 3,3 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar helårsproduktionen innan Covid. Den starka produktionen i juni gav den fjärde månaden i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter, vilket bekräftar att utmaningarna från Covid-pandemin till stor del ligger bakom oss. Serieproduktionen för det andra kvartalet landade på 3,2 miljoner motorekvivalenter, exakt dubbelt så många motorekvivalenter som under andra kvartalet 2020, där 1,6 miljoner noterades som den lägsta nivån under Covid.

Juni gav även ett nytt rekord för mätkoppar, med 33 800 levererade mätkoppar. Efterfrågan i juni innebär att tre av de senaste fyra månaderna har haft en efterfrågan på mätkoppar som kvalificerar in i topp tio högsta månaderna någonsin. Antal levererade mätkoppar för andra kvartalet landade på 76 300, vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med det tidigare kvartalsrekordet som sattes 2018.

”Kombinationen av hög konsumentefterfrågan och låga fordonslagernivåer har drivit återhämtningen i vår serieproduktion, och väntas även fortsätta driva efterfrågan under en överskådlig framtid. Vi kommer även att främjas av serieproduktionsstarten av nya motorer för tunga fordon hos FAW och Scania, produktionen påbörjas under andra halvåret 2021 och ökar under 2022. Vi ser fortfarande tunga fordon som vår största tillväxtmöjlighet som kommer leda oss till milstolpen fem miljoner motorekvivalenter, och mer därtill” säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. ”Medan de senaste produktionssiffrorna ser lovande ut, kvarstår osäkerhet på marknaden. De pågående utmaningarna gällande leverans av halvledare har orsakat stopp i fordonsproduktionen i några av våra viktigaste högvolymsprogram. Medan halvledarbristen kommer fortsätta att påverka volymerna under andra halvåret, kommer det samtidigt att addera till den uppdämda efterfrågan och det ackumulerade behovet av att återuppbygga fordonslagernivåer. De senaste ökningarna i antal levererade mätkoppar är utan tvekan relaterade till osäkerheten i globala leveranskedjor, med vissa gjuterikunder som ökar säkerheten för sina lagernivåer. ”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/