Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Stark serieproduktion förstärktes i maj

09:30 / 9 June 2021 SinterCast Press release

  • 3,2 miljoner motorekvivalenter i maj; drygt 95 % av volymen innan Covid
  • Tredje månaden i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter

[Stockholm, 9 juni 2021] – Serieproduktionen i maj landade på 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar drygt 95 % av helårsproduktionen på 3,3 miljoner innan Covid. Den starka produktionen i maj gav den tredje månaden i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter, vilket förstärkte återgången till tremiljonersvolymen som det nya normala för SinterCast.

För ett år sedan innebar april och maj 2020 den lägsta nivån i Covid-cykeln, med en genomsnittlig serieproduktion som sjönk till 1,31 miljoner motorekvivalenter. I år uppgick genomsnittet för april och maj till 3,15 miljoner motorekvivalenter, vilket lägger grunden för fyra starka kvartal under 2021 för SinterCast.

”Med en stark konsumentefterfrågan, förbättrade vaccinationsprogram och framgångsrika rutiner för social distansering i tillverkningssektorn visar den starka serieproduktionen under de senaste tre månaderna att påverkan av Covid till stor del ligger bakom oss. Även om branschen fortfarande utmanas av brist på halvledare, vilket har orsakat avbrott i fordonsproduktionen för några av våra högvolymsprogram, har den underliggande efterfrågan drivit vår serieproduktion tillbaka till nivåerna innan Covid”, säger Dr Steve Dawson, vd & koncernchef. ”Alla i branschen producerar så mycket de kan. På vår största slutanvändarmarknad i Nordamerika är försäljningen av personvagnar och tunga fordon nästintill rekordhöga, medan lagernivåerna av fordon är nära rekordlåga nivåer. Under en överskådlig framtid kommer serieproduktionen främjas av att den uppdämda efterfrågan tillgodoses samtidigt som lagernivåerna återuppbyggs.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/