Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen i april är fortsatt stark

15:00 / 7 May 2021 SinterCast Press release

  • 3,1 miljoner motorekvivalenter i april; cirka 95% av volymen innan Covid
  • Andra månaden i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter
  • Stark underliggande efterfrågan; ordrar på förbrukningsmaterial på rekordnivåer

[Stockholm, 7 maj 2021] – Serieproduktionen i april landade på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar cirka 95 % av helårsproduktionen på 3,3 miljoner innan Covid. Den starka aprilproduktionen gav en andra månad i rad över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter, vilket återetablerade tremiljonersvolymen som det nya normala för SinterCast. Aprilvolymen förstärker återhämtningen trots att produktionen begränsades på grund av halvledarbrist och produktionsstopp för fordon i viktiga högvolymsprogram. Förmågan att hålla sig över riktmärket tre miljoner motorekvivalenter, trots dessa hinder, understryker marknadens styrka och exemplifierar den uppbyggda efterfrågan på kort sikt.

Den starka efterfrågan på marknaden framgår också av de senaste rekordnivåerna på ordrar på förbrukningsvaran mätkoppen. Det tidigare helårsrekordet för leveranser av mätkoppar var 197 900 enheter, vilket motsvarar cirka 16 500 mätkoppar per månad. Som jämförelse levererades 20 100 mätkoppar i mars och 24 800 levererades i april. Sett i ett vidare perspektiv representerar aprilvolymen den näst högsta någonsin, medan mars hade den sjätte högsta volymen någonsin.

"Efter tolv månader i rad under riktmärket tre miljoner motorekvivalenter återetablerar den starka aprilproduktionen vårt nya normala och den rekordhöga efterfrågan på förbrukningsmaterial för provtagning ger en tydlig indikation om fortsatt återhämtning och ny tillväxt framöver", säger Dr Steve Dawson, VD och koncernchef. ”För ett år sedan i april 2020 inföll lågpunkten i Covid-cykeln, med en serieproduktion som sjönk till en miljon motorekvivalenter. Vår tillväxt 2021 kommer att härröra från effekterna av den totala återhämtningen på marknaden, från nya produktionsprogram som tas i drift, och genom att undvika ett lågvolymskvartal. Med de starka volymerna i mars och april, och med nya installationer och program som förbereds för produktionsstart är vi redo för tillväxt, både på kort och lång sikt.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/