Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen minskar till 2,5 miljoner motorekvivalenter i februari

08:00 / 12 March 2021 SinterCast Press release

  • Brist på halvledare har påverkat produktionen av Ford F-150
  • Hårt vinterväder har påverkat serieproduktionen i Mexiko
  • Den underliggande efterfrågan är fortsatt stark, positiva utsikter för produktion på kort sikt

[Stockholm, 12 mars 2021] – Efter en serieproduktion på 2,7 miljoner motorekvivalenter i januari minskade serieproduktionen i årstakt till 2,5 miljoner motorekvivalenter i februari. Produktionen i februari påverkades av två samtida händelser som båda påverkade serieproduktionen i Mexiko. För det första, den globala bristen på halvledarchips påverkade antalet färdigmonterade F-150, det primära fordonet för SinterCast-CGI V6 bensinmotorer. Enligt uttalanden från Ford påverkade bristen F-150-produktionen i februari med cirka 20 %. SinterCast V6-volymen minskade med en liknande siffra. För det andra orsakade det hårda vintervädret i Texas och norra Mexiko i februari att el- och gasförsörjningen för industriellt bruk överfördes till hushållsuppvärmning, vilket resulterade i mer än en veckas avstängd gjuteriproduktion. Dessa två februarihändelser påverkade sammantaget volymen med cirka 300 000 motorekvivalenter i årstakt, vilket tyder på att en månad utan avbrott skulle ha givit cirka 2,8 miljoner motorekvivalenter. Gjuteriproduktionen i Mexiko samt F-150-monteringen återgick till normala nivåer i slutet av månaden. Efterfrågan på pickuper och tunga fordon är stark, vilket ger positiva utsikter för produktionen på kort sikt.

”Med den ökade efterfrågan på marknaden för personvagnar och tunga fordon förväntade vi oss en högre produktion i februari. Omständigheter relaterade till bristen på halvledare och vintervädret – tillsammans med den korta 28-dagarsmånaden – ledde dock till ett nedslående resultat” säger Dr Steve Dawson, vd & koncernchef. ”Medan februari-produktionen låg under förväntningarna är utsikterna på både kort och lång sikt fortsatt positiva. Den nuvarande efterfrågan på marknaden kommer under de närmsta månaderna att driva vår återhämtning på kort sikt och efterfrågan på förbättrad prestanda inom sektorn för tunga fordon kommer att driva vår tillväxt på lång sikt. Den konsensus som råder mellan AVL, FEV och Ricardo – de globala ”Big 3” för fordonsmotordesign – bekräftar att CGI behövs för att möta framtida krav på prestanda och utsläpp för motorer i tunga fordon. Vår nuvarande pipeline visar vägen till fem miljoner motorekvivalenter; samsynen mellan AVL, FEV och Ricardo påvisar vår tillväxt på lång sikt även efter milstolpen fem miljoner.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/