Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Hyundai Motor Company beställer SinterCast Ladle Tracker® -teknologi

08:00 / 26 March 2021 SinterCast Press release

  • Ladle Tracker-installation för serieproduktion av gråjärn och CGI
  • Förbättrad processtyrning, kvalitetssäkring, produktivitet och spårbarhet
  • Första installationen av SinterCast spårbarhetsteknologi i Asien

[Stockholm, 26 mars 2021] – Hyundai Motor Company, kund hos SinterCast sedan 2005 med produktion av motorblock, cylinderhuvuden och bottenplattor i kompaktgrafitjärn (CGI) för personvagnar och tunga fordon, har beställt ett SinterCast Ladle Tracker-system för processtyrning av gråjärn och CGI. Teknologin baseras på att en RFID-tagg (Radio Frequency Identification) är placerad på varje skänk och att RFID-läsare är installerade vid nyckelpositioner i gjuteriet för att övervaka och styra varje skänks rörelse. Installationen hos Hyundai innefattar sex spårningspositioner för att säkerställa att varje skänk felfritt passerar varje steg i produktionsprocessen och säkerställer att ej godkända skänkar automatiskt spärras om något steg inte slutförts korrekt. Ladle Tracker-installationen hos Hyundai ska även registrera påverkan av smältcykeldagar och tiden för exponering för flytande järn på varje skänks infodring för att optimera schemaläggning av förebyggande underhåll och omfodring. Installationen är planerad att utföras under fjärde kvartalet 2021.

“Hyundaibeställningen representerar den sjätte globala installationen av våra spårbarhetsteknologier och vår första installation i Asien. Den representerar även den första spårbarhetsteknologin för gråjärnsproduktion, vilket ger SinterCast spårningsreferenser inom CGI, gråjärn och segjärn” säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. “Vår spårbarhetsteknologi möjliggör för gjuteriet att mäta och styra varje processteg av den flytande metallen i gjuteriet och tar spårbarhet och uppkoppling enligt Industri 4.0 till gjuteriledningen, vilket ger en ökad trygghet till gjuterikunderna. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla och utöka vår unika serie av spårbarhetsteknologier.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd och koncernchef
SinterCast AB (publ)
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Tel: +44 771 002 6342

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/