Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen ökar under januari till 2,7 miljoner motorekvivalenter

15:00 / 8 February 2021 SinterCast Press release

[Stockholm, 8 februari 2021] – Efter en serieproduktion på 2,4 miljoner motorekvivalenter i december och 2,6 miljoner motorekvivalenter i november ökade serieproduktionen i januari till 2,7 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt. Även om serieproduktionen ökade under januari var den fortsatt påverkad av de traditionella produktionsstoppen vid årsskiftet och av minskad produktionstakt relaterad till ett modellbyte av Ford F-150 pickup, vilken producerats i stora volymer i USA. Sammantaget uppgick serieproduktionen i januari till 90 % av produktionstakten i januari 2020 och till 93 % av första kvartalet 2020.

”Trots att det var en kort månad där några av våra serieproduktionsgjuterier inte återupptog produktionen förrän under den andra veckan av det nya året visade januari ytterligare tecken på förbättring. Med försäljning av tunga fordon i USA på nära rekordnivåer och med produktionsstart under 2021 av nya program för tunga fordon vid FAW och Scania fortsätter utsikterna för produktionen överlag att förbättras” säger Dr Steve Dawson, VD och koncernchef. ”Januari markerade också den viktiga milstolpen ’första järnet’ vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige där de första skänkarna med CGI behandlades som en del av gjuteriets uppstart. Efter ett tre år långt projekt var det särskilt upplyftande för både Scania och SinterCast att den allra första skänken fylldes och behandlades helt i enlighet med specifikationen. ”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/