Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Starkt årsslut för installationer

14:00 / 16 December 2021 SinterCast Press release

  • System 4000 framgångsrikt satt i drift vid Impro-gjuteriet i Mexiko
  • Ladle Tracker framgångsrikt satt i drift vid Hyundai-gjuteriet i Korea
  • Målsättning om att nå milstolpen fyra miljoner under 2022; milstolpen fem miljoner under 2024

[Stockholm, 16 december 2021] – Efter en svår start på året för internationellt resande och kundinstallationer, innebar december framgångsrik idriftsättning av två nya installationer och två funktionalitetsuppgraderingar. Med mer än 65 arbetsdagar hos kund från slutet av november till mitten av december innebar den ökade aktiviteten att installationsintäkterna ökade från 4,2 miljoner kronor i slutet av tredje kvartalet till mer än 8 miljoner kronor, vilket ligger i linje med det historiska helårsgenomsnittet.

De två nya installationerna inkluderar ett System 4000-processtyrningssystem vid det nya Impro Industries-gjuteriet i San Luis Potosí, Mexiko, och en Ladle Tracker-installation vid Hyundais gjuteri för tunga fordon i Jeonju, Korea. Serieproduktion av ett cylinderhuvud för industriell kraft är planerad att påbörjas vid Impro-gjuteriet under första halvåret 2022. Hyundai Ladle Tracker-systemet används redan regelbundet, vilket ger processtyrning och produktivitetsfördelar för den pågående produktionen av fyra motorkomponenter i SinterCast-CGI.

"Gemensamt för Impro- och Hyundai-installationerna är återkommande affärer. Vi har stöttat serieproduktionen i CGI vid Hyundai sedan 2006 och Impro-produktionen sedan 2015. Nu har våra tjänster belönats med en tillkommande Ladle Tracking vid Hyundai och med CGI-verksamheten vid Impros helt nya gjuteri i Mexiko” sa Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. "Efter den positiva avslutningen på 2021 ser vi nu fram emot en stark tillväxt under 2022 och därefter. Med utgångspunkt i produktionsstarten av tunga fordon vid Scania i Sverige och vid First Automobile Works i Kina nästa år, och med positiva utsikter för ytterligare CGI-program som kommer i drift, förväntar vi oss att serieproduktionen kommer att växa från nuvarande nivå på cirka tre miljoner motorekvivalenter, vilket ger möjlighet att nå milstolpen fyra miljoner år 2022 med ambitionen att nå milstolpen fem miljoner år 2024.”

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 14:00 CET

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/