Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktion på 2,4 miljoner motorekvivalenter i december - Rekordhöga installationsintäkter

17:15 / 14 January 2021 SinterCast Press release

[Stockholm, 14 januari 2021] – Till följd av de årliga produktionsstoppen vid årsslutet minskade serieproduktionen i december till 2,4 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket resulterar i en produktionstakt på 2,6 miljoner motorekvivalenter för det fjärde kvartalet. Decemberproduktionen var 6 % lägre än i december 2019 medan produktionen för det fjärde kvartalet minskade med 16 % jämfört med föregående år. Sammantaget landade serieproduktionen för helåret på 2,5 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 24 % jämfört med helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Som förutsågs i början av året, gav 2020 ett andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter. Med System 4000 Plus-installationer vid First Automobile Works (FAW) gjuteri i Kina och vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige, plus utnyttjandet av en köpoption av System 4000 till WHB-gjuteriet i Brasilien, landade installationsintäkterna för helåret på 16,6 MSEK. Installationsintäkterna för 2020 översteg det tidigare rekordet på 11,9 MSEK från 2019 med 40 % och de är mer än dubbelt så höga som genomsnittsintäkterna från 2010 till 2019.

”Från låga 1,0 miljoner motorekvivalenter i april återhämtade vi oss under det andra halvåret till en genomsnittlig produktionstakt på 2,7 miljoner. Vi går således in i det nya året med en produktionstakt motsvarande 80 % av produktionsvolymerna innan coronapandemin” säger Dr Steve Dawson, VD och koncernchef. ”Med produktionsstart av nya program för tunga fordon hos FAW och Scania under 2021, plus den övergripande återhämtningen på marknaden, är vi fortsatt övertygade om att återgå till produktionsnivåerna innan coronapandemin inom kort. Vi vidmakthåller även vårt förtroende för den långsiktiga tillväxtpotentialen för CGI och vår förmåga att nå och överträffa milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/