Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast drar tillbaka det ursprungliga utdelningsförslaget

08:00 / 15 May 2020 SinterCast Press release

Extra bolagsstämma planeras till hösten

[Stockholm, 15 maj 2020] - Jämfört med årstakten på 3,3 miljoner motorekvivalenter i 2019, minskade serieproduktionen till 2,4 miljoner motorekvivalenter i mars och minskade ytterligare till 1,0 miljoner motorekvivalenter i april. Serieproduktionen för årets fyra första månader är 25 % lägre jämfört med samma period föregående år, en minskning från 3,2 miljoner motorekvivalenter 2019 i årstakt till 2,4 miljoner motorekvivalenter 2020. Trots att produktionen har börjat att visa tecken på återhämtning i maj, bedömer styrelsen att det fortfarande är för tidigt att förutse COVID-19-pandemins fulla påverkan på gjuteri- och fordonsindustrin.

Som en konsekvens av den rådande osäkerheten, har styrelsen därför beslutat att dra tillbaka det ursprungliga utdelningsförslaget om en ordinarie utdelning på 4,50 SEK per aktie samt en extra utdelning på 2,25 SEK per aktie innebärande en utdelning på 47,9 MSEK till aktieägarna i SinterCast AB (publ) för räkenskapsåret 2019. Styrelsen offentliggör härmed ambitionen att sammankalla till en extra bolagsstämma inte senare än 20 november för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019. Genom att skjuta upp beslutet till i höst, med en ökad marknadsvisibilitet, bedömer styrelsen att ett bättre och mer positivt ställningstagande kan göras angående utdelningsförslaget.

Aktieägarnas årsstämma kommer att hållas 23 juni 2020. Vid årsstämman kommer valberedningen att föreslå oförändrat styrelsearvode för nästkommande period. Med verkan från och med den 1 maj 2020, har styrelsen beslutat om att skjuta upp 5 % av utbetald lön för koncernledningen bestående av verkställande direktören, Finansdirektören samt Verksamhetsdirektören fram till att nästa utdelning har blivit utbetald. 

"Vår likviditet är god och vi är fortsatt övertygade om våra tillväxtmöjligheter. Framgångarna under 2019 resulterade i 'rekord inom allt' och vi kvarstår vid vår ambition att dela det fina resultatet för 2019 med våra aktieägare", sade Dr Steve Dawson, verkställande direktör. "Vi har alla arbetat hårt för att bygga upp denna framgångssaga och det är rätt tid att göra ett uppehåll i utbetalad utdelning för att säkerställa att vi tryggar det vi har byggt upp.  Sedan 2011 har vi genererat 148,3 miljoner kronor i fritt kassaflöde och delat ut 154,7 miljoner kronor till våra aktieägare. Uppskjutandet är ett interimistiskt säkerställande - vi är fortsatt övertygade om våra tillväxtmöjligheter och upprätthåller vår proaktiva inställning gällande aktieutdelningar."

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/