Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Produktion går upp; nya ordrar mottagna

08:00 / 17 March 2020 SinterCast Press release

  • Serieproduktion ökar med 5,4 % jämfört med samma period föregående år
  • Produktionsstart för Hyundai 3.0 liter V6 bottenplatta
  • Ny order mottagen på komponenter för kraftindustrin

[Stockholm, 17 mars 2020] - Under årets två första månader uppgick serieproduktionen till 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat i årstakt, vilket ger en ökning på 5,4 % jämfört med samma period föregående år. Provtagningar vid kundgjuterierna fortsatte i normal takt under februari, vilket ger en positiv indikation för gjuterileveranser in i mars.
Inledningen på 2020 har givit nya serieproduktionsmöjligheter utöver kärnverksamheten cylinderhuvuden och motorblock. Under februari startade Hyundai produktion av en ny bottenplatta för en 3.0 liters V6-dieselmotor i Korea. Bottenplattan - kopplad till ett motorblock i SinterCast-CGI - hade tidigare tillverkats i segjärn. Konverteringen till CGI infördes för att förbättra gjututbytet och för att minska kassationer i gjuteriet, samt för att realisera produktivitetsvinster vid maskinbearbetning. Under mars fick SinterCast även en ny order på stora komponenter för användning i kraftindustrin. Serieproduktionen förväntas starta under första halvåret 2020, med potential att ge mer än 100 000 motorekvivalenter årligen vid full volym. Den nya ordern ger kraftindustrisektorn möjlighet att fortsatt stå för 5-10 % av den totala volymen, även när kärnverksamheten cylinderhuvuden och motorblock fortsätter att växa.
Dr Steve Dawson, vd för SinterCast: "Inledningen av 2020 har medfört uppenbara utmaningar, men också givit nya möjligheter. Trots att serieproduktionen kan påverkas temporärt av COVID-19-viruset är vi fortsatt övertygade om vår långsiktiga tillväxt, både gällande serieproduktion och nya installationer."

 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

 

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/