Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktion i november på 2,6 miljoner motorekvivalenter - Rekordhöga installationsintäkter under 2020

12:30 / 9 December 2020 SinterCast Press release

[Stockholm, 9 december 2020] – Serieproduktionen i november landade på 2,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket innebär den femte månaden i rad med stabil produktion. Den genomsnittliga produktionen för perioden juli-november 2020 uppgår till 2,75 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar cirka 83 % av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

I november avslutades även installationsarbetet av System 4000 Plus vid First Automobile Works-gjuteriet i Kina och vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige. Initial försöksproduktion har slutförts framgångsrikt hos FAW och processförsök planeras i Scanias gjuteri under december. Med System 4000-installationen vid WHB-gjuteriet i Brasilien och andra kapacitets- och funktionalitetsuppgraderingar som har installerats under året kommer SinterCast att uppnå ett andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter, vilka överstiger de 11,9 MSEK som uppnåddes 2019.

”Medan produktionen i november minskade något ser vi en stark efterfrågan på marknaderna för både personvagnar och tunga fordon. Baserat på den övergripande återhämtningen på marknaden och de nya serieproduktionsprogrammen som kommer i drift behåller vi vår tilltro både till att återvända till produktionsnivåerna innan coronapandemin och till vår långsiktiga tillväxt ”säger Dr Steve Dawson, VD och koncernchef. ”Vi är särskilt stolta över våra prestationer av genomförda installationer under 2020. Trots förseningar och svårigheter som orsakats av coronarestriktioner hittade vi lösningar för att kunna genomföra installationsstöd både på distans och på plats. Våra ansträngningar kommer att belönas med vårt andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter. ”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/