Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast extra bolagsstämma 2020

15:45 / 9 November 2020 SinterCast Press release

[Stockholm, 9 november 2020] – SinterCast AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 9 november 2020 i Stockholm. Efter att det ursprungliga utdelningsförslaget drogs tillbaka den 15 maj 2020 sammankallades stämman för att besluta om utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019.

Den extra bolagsstämman godkände den föreslagna ordinarie utdelningen på 3,50 kronor per aktie, utan extra utdelning, för räkenskapsåret 2019. Den totala utdelningen för räkenskapsåret 2019 är således 24,8 MSEK. Resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om 56,8 miljoner kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för rätten att få utdelningen är 11 november 2020. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 november 2020.

På uppdrag av styrelsen:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/