Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen i oktober var stabil på 2,8 miljoner motorekvivalenter

08:45 / 12 November 2020 SinterCast Press release

[Stockholm, 12 november 2020] – Serieproduktion i oktober slutade på 2,8 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar produktionstakten under andra kvartalet. Med 2,7 miljoner motorekvivalenter i juli och augusti, följt av 2,9 miljoner motorekvivalenter i september, motsvarar den genomsnittliga produktionen under de senaste fyra månaderna cirka 85 % av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

”Även om serieproduktionsvolymen ännu inte har återgått till produktionsnivåerna innan coronapandemin har produktionen stabiliserats och vi förväntar oss ytterligare ökningar, både från den totala återhämtningen på marknaden och från start av nya serieproduktionsprogram”, säger Dr Steve Dawson, vd & koncernchef. "Även om viss osäkerhet kvarstår på kort sikt vidmakthåller vi vårt förtroende för den långsiktiga tillväxtpotentialen för CGI och vår förmåga att nå och överträffa milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/