Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast utdelningsförslag

19:30 / 13 October 2020 SinterCast Press release

  • Extra bolagsstämma sammankallas den 9 november 2020
  • 3,50 SEK föreslås som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2019

[Stockholm, 13 oktober 2020] – Styrelsen för SinterCast AB har beslutat att sammankalla till en extra bolagsstämma den 9 november 2020. Syftet med den extra bolagsstämman är att besluta om utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019. Den extra bolagsstämman kommer att hållas i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, med start klockan 15:00. Den fullständiga kallelsen till årsstämman bifogas till detta pressmeddelande.

Mot bakgrund av den senaste ökningen och början på stabilisering i serieproduktionen, och med hänsyn till den nuvarande likviditeten (45,9 MSEK per den 30 september 2020), har styrelsen beslutat att föreslå en ordinarie utdelning på 3,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2019. Mot bakgrund av den rådande osäkerheten på marknaden har dock styrelsen beslutat att det inte ska delas ut en extra utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår följaktligen en total utdelning på 24,8 MSEK och att resterande disponibla vinstmedel om 56,8 MSEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår 11 november 2020 som avstämningsdag för rätten att erhålla utdelningen. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 november 2020.

Inräknat den föreslagna ordinarie utdelningen för räkenskapsåret 2019 kommer SinterCast att ha delat ut 179,5 MSEK till sina aktieägare sedan den första utdelningen 2011, vilket överstiger det fria kassaflödet på 161,3 MSEK som genererats under perioden 1 januari 2010 till 30 september 2020. Styrelsen bedömer att det aktuella utdelningsförslaget, i linje med utdelningspolicyn, representerar ett balanserat tillvägagångssätt genom att dela de positiva resultaten från 2019 med aktieägarna samtidigt som likviditeten tryggas i och med den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin och i gjuteri- och fordonsindustrin. Styrelsen upprätthåller sin proaktiva inställning gällande aktieutdelningar.

På uppdrag av styrelsen:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +447710026342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information:www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/