Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen ökar under september till 2,9 miljoner motorekvivalenter

08:00 / 9 October 2020 SinterCast Press release

[Stockholm, 9 oktober 2020] – Efter en stabil produktion i juli och augusti på 2,7 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt ökade serieproduktionen till 2,9 miljoner motorekvivalenter under september. Serieproduktionen för tredje kvartalet landade på 2,8 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar cirka 85 % av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter. Jämfört med produktionstakten under andra kvartalet på 1,6 miljoner motorekvivalenter innebär återhämtningen under tredje kvartalet en ökning på cirka 75 %.

”Parallellt med återhämtningen och den stabilare serieproduktionen innebar det tredje kvartalet även starten på System 4000 Plus-installationerna vid First Automobile Works-gjuteriet i Kina och vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige. Dessa installationer pågår och är planerade att färdigställas under fjärde kvartalet, säger Dr Steve Dawson, VD och koncernchef. ”Vi uppmuntras av den fortsatta återhämtningen av serieproduktionen och vi upprätthåller vår tilltro till vår långsiktiga tillväxtpotential. Vi kvarstår även vid vår avsikt att dela det goda finansiella resultatet från 2019 med våra aktieägare på en extra bolagsstämma som kommer att sammankallas senast den 20 november.”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/