Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Andra kvartalet i följd med rekordhög serieproduktion

08:00 / 11 July 2019 SinterCast Press release

  • Serieproduktionsrekord på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt för det andra kvartalet
  • Serieproduktionsrekord på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt i maj
  • Installationsintäkterna under andra kvartalet överstiger föregående helårsgenomsnitt

[Stockholm, 11 juli 2019] - Serieproduktionen uttryckt i årstakt uppgick till 3,4 miljoner motorekvivalenter under det andra kvartalet 2019 och översteg det tidigare rekordet på 3,1 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet. Efter två kvartal i rad med serieproduktionsrekord är serieproduktionen för första halvåret 2019, uppräknat i årstakt, 30 % över produktionsvolymen för helåret 2018. Den positiva utvecklingen i serieproduktionen toppade under maj månad och uppnådde den nya rekordnivån på 3,5 miljoner motorekvivalenter. Helårsutsikterna är fortsatt positiva med stark efterfrågan på dieselmotorer i SinterCast-CGI som används i Ford- och Ram-pickuper, och med fortsatt stark efterfrågan på produktion av tunga fordon.

Tack vare tillkommande intäkter från spårbarhetsteknologier uppgick installationsintäkterna efter det andra kvartalet till 7,1 miljoner kronor, vilket överstiger det historiska helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Det starka installationsresultatet inkluderar den första fullskaliga installationen av Cast Tracker-teknologin vid Tupy-gjuteriet i Mexiko och den första Ladle Tracker-installationen för produktion av segjärn i Poitras-gjuteriet i Kanada. Ytterligare intäkter kommer från installationer av Mini-System 3000 vid gjuteriet för industriell kraftproduktion på China Shipbuilding Industries Corporation i Kina och vid prototypgjuteriet Kimura i USA, samt från kapacitet- och funktionalitetsuppgraderingar.

"Efter en tillväxt på 24 % från första halvåret 2017 till 2018 har vi nu uppnått en tillväxt på 25 % i första halvåret 2019 gentemot första halvåret 2018. Rekordproduktionen på 3,4 miljoner motorekvivalenter i andra kvartalet bekräftar landvinningarna under de senaste två åren och förstärker nuvarande nivå som vår nya normala", säger Dr. Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. "Andra kvartalet var särskilt hektisk för SinterCast med fyra fältinstallationer och med byggnationen av utrustning för fackgjuterimässan, GIFA, i juni. Med en stark installationsstart under första halvåret och med pågående diskussioner och nya affärsmöjligheter som etablerades under GIFA ser vi fram emot att addera installationsintäkter till andra halvåret."

[image]

Serieproduktionen fortsatte att öka under andra kvartalet och uppnådde ett rekord på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt för kvartalet, vilket gav en tillväxt på 30 % jämfört med helåret 2018. I maj uppgick serieproduktionen till högsta någonsin, 3,5 miljoner motorekvivalenter.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/