Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast presenterar ny teknik på den internationella gjuterifackmässan GIFA

10:18 / 25 June 2019 SinterCast Press release

[image]
    SinterCast visas i hall 10, monter B39            System 4000
produktlansering                     SinterCast Cast Tracker 

[Düsseldorf, 25 juni 2019] - På den internationella gjuterifackmässan GIFA, som hålls var fjärde år i Düsseldorf, har SinterCast idag lanserat den fjärde generationen av sin processtyrningsteknologi för kompaktgrafitjärn (CGI) - System 4000. SinterCast har också tagit tillfället i akt att presentera sina nya spårbarhetssteknologier - SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker™ - för spårbarhet och processoptimering i både järn- och icke-järnmetallgjuterier samt i andra metallurgiska anläggningar. Raden av presenterade SinterCast-teknologier, representerar 54 installationer i 14 länder, erbjuder lösningar för högvolym-, nischvolym- och snabb prototypproduktion av CGI samt spårbarhet enligt Industri 4.0 av metallsmältan, kärnpaketen, gjutformarna och varje enskilt gjutgods. Parallellt med invigningen av GIFA 2019 har SinterCast även lanserat sin nya hemsida: www.sintercast.com.

System 4000 - Fjärde generationens CGI-processtyrning

Med erfarenhet från produktionen av mer än 15 miljoner CGI-komponenter har SinterCast utvecklat en serie av teknologiuppgraderingar som tillsammans bildar företagets fjärde generation av processtyrningsteknik för pålitlig CGI-serieproduktion. Uppgraderingen, benämnd som System 4000, inkluderar Version 7.0 av SinterCast metallurgiska programvara; ökad datakraft med ett nytt inbyggt operativsystem för att möjliggöra integration med SinterCast spårbarhetsteknologier; större operatörsgränssnitt för ökad flexibilitet i informationsdisplayen och förbättrad användarvänlighet; nya signallampor för en bättre operatörsinteraktion; kommunikation genom Ethernet som ökar hastigheten och säkerheten vid informationsutbyte; laserövervakning av termoelementparens position genom hela den termiska analysen; och fjärrdata-tillgänglighet som ger gjuterichefer möjligheten att se produktionsstatusen på alla internetanslutna enheter. Samtliga processinställningar och serieproduktionsresultat är tillgängliga för gjuteriingenjörerna i en omfattande databas som kan laddas ner eller överföras direkt till gjuteriets IT-system. System 4000 - tillgängligt som Mini-System 4000 för prototyp- och nischvolymproduktion samt produktutveckling; System 4000 för serieproduktion; eller som System 4000 Plus för högvolymsproduktion med automatiserad basbehandling - upprätthåller det beprövade modulära hårdvaruformatet som passar processflödet och layouten för alla gjuterier. System 4000 kan konfigureras för gjuterier som producerar CGI från trycksatta gjutugnar eller genom utgjutning via skänkar.

SinterCast spårbarhetsteknologier

Ladle Tracker: Med en robust RFID-tag fäst på varje skänk och antenner placerade vid nyckelpositioner i gjuteriet säkerställer SinterCast Ladle Tracker att varje skänk kvitterar och rapporterar varje steg i processen samt att varje steg är avklarat inom en viss avsedd tid. Ladle Tracker identifierar var och varför skänkar faller ut ur processen vilket ger gjuterichefer möjligheten att mäta, kontrollera och förbättra processeffektivitet samt produktivitet. Fullständiga processdata för varje unikt smält-ID sammanställs i en databas som kan hämtas eller överföras direkt till gjuteriets IT-system.

Cast Tracker: Baserat på den unika märkningen av varje kärnpaket, använder Cast Tracker tekniken kameror för att identifiera varje unikt kärnpaket och systemet kontrollerar varje kärnpakets processsteg från montering, blackning, torkning, lagring och formning. Då kärnpaketen sätts i gjutformar fästs RFID-taggar på varje flaska vilket utökar spårbarheten till att omfatta gjutning och utskakning. Cast Tracker försäkrar att varje kärnpaket är inom specifikationen före avgjutning; identifierar gjutsekvensen inom en skänk; och mäter tiden för utskakning. Resultaten från Cast Tracker sammanställs i en databas för att ge ingenjörer och föreståndare möjlighet att förbättra processeffektiviteten och felsöka gjutningsprocessen för att identifiera och eliminera grundorsaker till gjutgodsdefekter. Tillsammans ger Ladle Tracker och Cast Tracker spårbarhet enligt Industri 4.0 till gjuteriindustrin och utvecklar gjutgods som producerats i partier till unika enskilda komponenter med en fullt dokumenterad produktionshistorik.

Ny webbsida lanserad

SinterCast har också tagit tillfället i akt att lansera en ny webbsida, www.sintercast.com. I samband med lanseringen kommer vi att inleda en LinkedIn-kampanj mot kunder, leverantörer och aktieägare och därigenom bjuda in alla våra intressenter att följa oss på LinkedIn.

"Sedan föregående GIFA 2015 har vår CGI-serieproduktion ökat med 45 %; antalet SinterCast installationer har ökat med 30 %; vår nya Ladle Tracker och Cast Tracker-teknologi har introducerats; och idag har vi lanserat den fjärde generationen av vår CGI-processtyrningsteknologi" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Efter dessa framsteg ser vi fram emot att visa upp vår processtyrningsteknologi och att välkomna våra nuvarande och potentiella kunder från hela världen. Vi ser också fram emot att fortsätta utveckla och lansera ny teknik som ger mer precisionsmätningar - och mer styrning - till våra gjuterikunder."

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/