Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast kommer bekräfta ny serieproduktion och nya installationsaktiviteter på årsstämman

08:00 / 23 May 2019 SinterCast Press release

[Stockholm, 23 Maj 2019] - Vid årsstämman för SinterCast AB (publ), som hålls klockan 15:00 idag, kommer Dr Steve Dawson, vd, att bekräfta nya serieproduktionsprogram och nya installationsaktiviteter för kompaktgrafitjärn (CGI) och för bolagets spårbarhetsteknologier.

Dr Dawson kommer kommentera den senaste tillväxten från 2,5 miljoner motorekvivalenter 2018 till den nya rekordnivån på 3,4 miljoner motorekvivalenter i mars 2019 samt bekräfta att även april uppnådde 3,4 miljoner. Dr Dawson kommer uttrycka tilltro för en fortsatt tillväxt inom var och en av sektorerna personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Vidare kommenterades försäljningsstarten under det andra halvåret 2019 av 3.0 liter V6-dieselmotor i SinterCast-CGI för användning i Jeep Wrangler samt Jeep pickuper. Bolaget förväntar sig även ett produktionsgodkännande av en ny bensinmotor i SinterCast-CGI, vilket således skulle kunna innebära bolagets andra bensinmotor för personvagnar.

Dr Dawson kommer också kommentera installationsutsikterna och upprepa bolagets ambition att överträffa det historiska genomsnittet på cirka 7 miljoner kronor i installationsintäkter under både 2019 och 2020. Dr Dawson kommer bekräfta att CSIC Mini-System 3000 installationen i Kina har framgångsrikt tagits i drift och att Mini-System 3000 installationen vid Kimuras prototypgjuteri i USA är planerad att tas i drift under juni. Bolaget stödjer för närvarande även en CGI-funktionalitetsuppgradering hos ett gjuteri i Nordamerika och ett i gjuteri Europa. I Poitras-gjuteriet i Kanada pågår Ladle Tracker-installationen. En framgångsrik driftsättning av dessa installationer innan slutet av juni skulle möjliggöra installationsintäkter för bolaget på cirka 5 miljoner kronor under andra kvartalet. Likaså ger System 4000 Plus-installationen hos Scania - offentliggjord den 29 januari 2019 med driftsättning planerad till mitten av 2020 - ett försprång på cirka 5 miljoner kronor till installationskampanjen 2020.

Avslutningsvis kommer Dr Dawson presentera en positiv utblick för både CGI-marknaden och för de nya spårbarhetsteknologierna Ladle Tracker och Cast Tracker, samt uttrycka förtroende för bolagets förmåga att fortsätta leverera tvåsiffrig tillväxt inom sin CGI-serieproduktion över bolagets femåriga planeringshorisont.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/