Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2019

17:48 / 23 May 2019 SinterCast Press release

[Stockholm, 23 Maj 2019] - Årsstämman för SinterCast AB (publ) hölls den 23 Maj 2019 i Stockholm. Under stämman presenterade Dr Steve Dawson, vd, en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över den möjliga marknadsutvecklingen. Dr Dawsons presentation kommenterade den senaste tillväxten från 2,5 miljoner motorekvivalenter 2018 till 3,4 miljoner motorekvivalenter i mars och april 2019. Dr Dawson uttryckte tilltro för fortsatta tillväxtmöjligheter inom var och en av sektorerna personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Vidare kommenterades försäljningsstarten av 3.0 liter V6 dieselmotor i SinterCast-CGI för användning i Jeep Wrangler och pickuper samt den förväntade produktionen av bolagets andra bensinmotor. Dr Dawson kommenterade även utsikterna för installationer och upprepade bolagets ambition att överträffa det historiska genomsnittet på cirka 7 miljoner kronor i installationsintäkter under både 2019 och 2020. Dr Dawson nämnde särskilt den för närvarande förhöjda installationsverksamheten och indikerade möjligheten att installationsintäkterna under andra kvartalet kan uppgå till cirka 5 miljoner kronor. Dr Dawson tog även tillfället i akt att ge en uppdatering av SinterCast spårbarhetsteknologier och hävdade att det finns ett växande intresse inom gjuteriindustrin samt att spårbarhetsteknologierna har potential att ge ett betydande tillskott till de totala installationsintäkterna. Avslutningsvis utryckte Dr Dawson förtroende för bolagets förmåga att fortsätta leverera tvåsiffrig tillväxt över sin femåriga planeringshorisont inom kärnverksamheten CGI-serieproduktion och konstaterade att bolaget ser fram emot den internationella gjuterifackmässan GIFA i juni för att visa upp sina spårbarhetsteknologier och lansera fjärde generationens SinterCast-CGI processtyrningssystem. Den inspelade presentationen kommer finnas tillgänglig på SinterCast webbplats senast måndagen den 27 maj 2019.

Under årsstämman omvaldes Robert Dover, Caroline Sundewall, Jun Arimoto, Lars Hellberg och Steve Dawson som styrelsens ledamöter. Jan Åke Jonsson valdes in som ny ordinarie ledamot och blev vald till styrelsens ordförande. Biografin för Jan Åke Jonsson finns tillgänglig på SinterCast webbplats. Efter att ha tjänstgjort som styrelseordförande sedan 2013 avböjde Hans-Erik Andersson omval och blev varmt avtackad för sin tid som ordförande och för sina förtjänstfulla insatser. Andrea Fessler avböjde omval som styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (ordförande), Andrea Fessler, Aage Figenschou och Jan Åke Jonsson.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier med högst så många SinterCast-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att överlåta högst alla bolagets egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda förvärvade aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet.

Samtliga förslag som lades fram vid årsstämman blev godkända av aktieägarna.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/