Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Serieproduktionen passerar milstolpen tre miljoner motorekvivalenter

15:59 / 12 March 2019 SinterCast Press release

  • Högsta produktionen någonsin med tre miljoner motorekvivalenter i februari
  • Ökat bidrag från produktion av personvagnar och tunga fordon
  • Första två månaderna i årstakt ger 16 % produktionsökning jämfört med helåret 2018

[Stockholm, 12 mars 2019] - Med produktionsstarten av Cummins 6,7 liter raddieselmotor för Ram Super Duty pickup och med fortsatt tillväxt av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon, passerade serieproduktionen milstolpen tre miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, i februari. Produktionen, uttryckt i årstakt, på 3,0 miljoner motorekvivalenter (150 000 ton) i februari följer produktionen på 2,9 miljoner motorekvivalenter i januari. Den genomsnittliga produktionen för årets två första månader motsvarar en tillväxt på 16 % jämfört med snittproduktionen för helåret 2018 och ger en årlig tillväxttakt på cirka 14 % sedan 2010.

"Tillsammans med de nya installationsbeställningarna från Scania och China Shipbuilding Industry Corporation i januari ger den rekordhöga serieproduktionen en stark start på året, och gör att vi håller takten för att möta vårt mål på tvåsiffrig tillväxt även för 2019" säger Dr. Steve Dawson, VD och koncernchef för SinterCast. "Från vår första motorblocksproduktion 1999 behövde vi elva år för att passera en miljon motorekvivalenter och fem år för att nå milstolpen två miljoner. Nu har vi nått tre miljoner på mindre än fyra år, och vårt sikte ligger på fyra miljoner. "

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 52 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/