Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2018

08:00 / 20 February 2019 SinterCast Press release

Rekordresultat - positiva utsikter

Fjärde kvartalet 2018
 • Periodens omsättning: 24,6 MSEK (17,8 MSEK)
 • Rörelseresultat: 7,5 MSEK (5,4 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,4 SEK per aktie (0,8 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 4,0 MSEK (8,5 MSEK), på grund av ökade rörelsefordringar
 • Serieproduktionsstart av Cummins 6.7 liter raddieselmotor för RAM super duty-pickuper
 • Installationsåtagande för CGI-produktion i stora volymer för  tunga fordon i nytt Scania-gjuteri
 • Intensifierade installationsaktiviteter av CGI och spårbarhetsteknologier i Europa, Asien och Amerika
Helår 2018
 • Periodens omsättning: 87,7 MSEK (65,6 MSEK)
 • Rörelseresultat: 29,4 MSEK (17,7 MSEK)
 • Resultat per aktie: 4,6 SEK per aktie (2,6 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 24,8 MSEK (16,9 MSEK)
 • Utdelning: Ordinarie utdelning på 3,50 SEK (2,75 SEK) och en extra utdelning på 1,50 SEK per aktie (0,0 SEK per aktie) föreslås, innebärande en utdelning på 35,5 MSEK
 • Befintliga installationer: 25 (24) helautomatiska system, 23 (20) mini-system och fyra (ett) spårningssystem i 14 (13) länder

Serieproduktion*

[image]

Produktionen på 2,6 miljoner motorekvivalenter resulterade i en helårsproduktion på 2,5 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en ökning på 19 % jämfört med tidigare helårsrekord.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordresultat över hela linjen; positiva utsikter för serieproduktion

Under 2018 levererade SinterCast nya rekord inom alla sina viktigaste mätetal.  Jämfört med tidigare helårsrekord 2016 ökade intäkterna med 16 %, rörelseresultatet med 11 %, resultat per aktie med 21 %, mätkoppsleveranser med 17 % och serieproduktionen med 19 %, vilket ger tvåsiffrig tillväxt över hela linjen. Inom serieproduktion bidrog var och en av våra huvudsektorer till tillväxten, med en ökning på 4 % för personvagnar, 41 % för tunga fordon, 113 % för fordonskomponenter utöver motorblock och cylinderhuvuden samt 45 % för komponenter inom industriell kraft. Helårsproduktionens fördelning ger en god balans med cirka 50 % personvagnar, 40 % tunga fordon och 10 % `övriga' komponenter, med framtida tillväxtmöjligheter inom varje sektor.

De kortfristiga utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva, särskilt i och med produktionsstarten i stora volymer av Cummins 6,7 liter raddieselmotor för Ram Super Duty-pickuper. Gjuterileveranser av motorblocket på 6,7 liter i SinterCast-CGI startade under det fjärde kvartalet 2018 med lansering den 14 januari vid North American International Auto Show. Som ett ersättningsprogram för en befintlig motor förväntas en snabb ökningstakt, med en potential om en tillkommande produktion på cirka 300 000 motorekvivalenter per år.

Installationsaktiviteter intensifieras fortsatt

Trots ett blygsamt installationsresultat på 4,6 MSEK, ökade installationsaktiviteterna betydligt under den andra halvan av 2018, med goda installationsutsikter.  De positiva utsikterna inkluderar de planerade Ladle Tracker-installationerna i Tupy-gjuteriet i Brasilien och i Poitras-gjuteriet i Kanada, som annonserades under 2018, tillsammans med installationen av Mini-System 3000 hos China Shipbuilding Industry Corporation samt installationen av System 4000 Plus hos Scania, som tillkännagavs under det första kvartalet av 2019.  Med ett initialt ordervärde på cirka 5 MSEK och med den planerade serieproduktionsökningen, som har en potential att ge löpande intäkter på cirka 20 MSEK per år innan 2025, representerar Scania-beställningen ett betydande steg i våra långsiktiga tillväxtplaner och ger SinterCast möjlighet att fortsätta att leverera dubbelsiffrig tillväxt. Offentliggörandet av Scania som publicerades den 29 januari 2019 gav SinterCast även möjligheten att introducera System 4000-teknologin, den fjärde generationens CGI-processtyrningsteknologi. Med lansering vid den internationella gjuterimässan GIFA i juni 2019 kommer System 4000 att vara vår standardplattform för CGI, vid tidpunkten för Scaniainstallationen. 

Flera andra installationsdiskussioner pågår om CGI-processtyrningssystem, kapacitetsuppgraderingar samt spårbarhetsteknologi-installationer i gråjärns-, CGI- och segjärnsgjuterier. I tillägg till de aktuella installationsmöjligheterna undersöker SinterCast även utveckling av andra unika teknologier - inom och bortom ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin och för att bredda produktportfolion och sin produktionsbas.  

Information

Delårsrapporter       Publiceringsdatum
Januari-mars 2019 24 april 2019
April-juni 2019 22 augusti 2019
Juli-september 2019 13 november 2019
Oktober-december 2019 och bokslutskommuniké 2019  19 februari 2020
   
Årsredovisning 2018 Publiceringsdatum
Årsredovisning för SinterCast AB (publ) 4 april 2019

Årsstämma 2019 Datum
Årsstämma för SinterCast (publ) 23 maj 2019

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 52 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/