Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Teksid startar serieproduktion i kompaktgrafitjärn i Brasilien och Mexiko

08:00 / 16 December 2019 SinterCast Press release

  • Produktion av cylinderhuvuden för industriell kraft i Monclova, Mexiko
  • Produktion av motorblock för tunga fordon i Belo Horizonte, Brasilien
  • Kapacitetsuppgradering av SinterCast System 3000 Plus beställd för Teksid i Brasilien

[Monclova, Belo Horizonte, Torino och Stockholm, 16 december 2019] - Efter en framgångsrik produktutveckling har Teksid-gruppen startat serieproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI) vid sina gjuterier i Monclova, Mexiko och Belo Horizonte, Brasilien. Produktionen i Mexiko av stora cylinderhuvuden för dieselmotorer är för användning inom kraftproduktion och transportsektorn, medan produktionen i Brasilien av tunga cylinderhuvuden är för användning i tunga fordon och off-road. Parallellt med starten av CGI-produktion i Brasilien har Teksid beställt en kapacitetsuppgradering för det befintliga SinterCast-systemet 3000 Plus, vilket mer än fördubblar den nuvarande produktionskapaciteten. Uppgraderingen planeras att installeras under det första kvartalet 2020. Tack vare framgångsrik produktutveckling och start av serieproduktion har Teksid-gruppen fått ytterligare beställningar på serieproduktionsprogram i SinterCast-CGI i både Mexiko och Brasilien.

"Starten av serieproduktion följer efter vår installation av SinterCast System 3000 Plus-teknologin i Brasilien 2016 samt kapacitets- och funktionsuppgraderingen till full kapacitet för System 3000 Plus i vårt gjuteri i Mexiko 2017" sade Dr Paolo Airaldi, vd från Teksid, S.p.A. "Teksid-gruppen ser kompaktgrafitjärn som en av de viktigaste tillväxtmöjligheterna i industrin för gjutjärnsgjuterier. Med CGI-kunnande i våra gjuterier i Brasilien, Mexiko och Portugal är vi unikt positionerade för att möta efterfrågan på serieproduktion i CGI på de globala marknaderna för personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. "

"Starten av serieproduktion i SinterCast-CGI vid Teksid-gjuterierna i Brasilien och Mexiko bekräftar den ökande efterfrågan på CGI i tunga fordon och industriell kraft", säger Dr. Steve Dawson, VD och koncernchef för SinterCast. "Med pågående serieproduktion och ytterligare säkerställd CGI-produktionsorder ser vi fram emot att stödja Teksids serieproduktionsbehov och att utveckla möjligheterna med CGI tillsammans med dem."

Dr Paolo Airaldi Dr Steve Dawson 
Vd Vd
Teksid S.p.A. SinterCast AB (publ) 
E-post: airaldi@teksid.com         E-post:  steve.dawson@sintercast.com
Tel: +39 011 9794697 Tel: +44 771 002 6342

Teksid S.p.A, medlem av FCA-gruppen och ett av de största gjuteriföretagen i världen, driver järngjuterier i Brasilien, Kina, Mexiko, Polen och Portugal samt två aluminiumgjuterier i Brasilien och Italien. Produktionen av järnkomponenter som motorblock och cylinderhuvuden, avgasgrenrör, vevaxlar, kamaxlar och fjädringskomponenter är främst avsedd för bland annat FCA, Cummins, Volvo, Scania, Navistar, CNHi, GM och Renault. Teksid omsätter cirka 900 miljoner USD och har cirka 7 000 anställda.  För mer information: www.teksid.com 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/