Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Fagor Ederlan Tafalla-gjuteriet uppgraderar produktionskapacitet för kompaktgrafitjärn

12:00 / 19 December 2019 SinterCast Press release

  • Uppgradering till System 3000 vid Fagor Ederlan-gjuteriet i Tafalla, Spanien
  • Produktutveckling för tunga fordon och industriell kraft
  • Inledande prototypproduktion pågår

[Tafalla och Stockholm, 19 december 2019] - Fagor Ederlan Group har beställt en kapacitets- och funktionsuppgradering av SinterCast processtyrningssystem för kompaktgrafitjärn (CGI) till sitt gjuteri i Tafalla, Spanien. Beställningen innebär en uppgradering av den ursprungliga System 2000-installationen till System 3000-standard för att stödja intensifierad produktutveckling av motorkomponenter till tunga fordon och industriell kraft. System 3000 har installerats och inledande CGI-prototypproduktion pågår.

"Till följd av vår senaste investering på mer än 40 miljoner euro i nya anläggningar för smältning och avgjutning har vi positionerat oss med metallurgisk flexibilitet och kapacitet för olika gjutgodsstorlekar att fullt ut förverkliga de potentiella fördelarna med kompaktgrafitjärn" säger Mr. Ignacio Ainzuna, Engineering Director för Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. "Med uppgraderingen till SinterCast System 3000-standard ser vi fram emot att kunna stödja våra kunders behov av CGI-produktutveckling och serieproduktion."

"Som ett gjuteri specialiserat på motorkomponenter för mellantunga och tunga fordon, återspeglar Tafalla-investeringen den ökande efterfrågan på CGI inom tunga fordon och industriell kraft" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Uppgraderingen stärker vår ståndpunkt sedan länge att tunga motorkomponenter på lång sikt utgör den största tillväxtmöjligheten för kompaktgrafitjärn. Vi ser fram emot att utveckla och realisera denna marknadsmöjlighet tillsammans med Tafalla."

För mer information:

Fagor Ederlan Group  SinterCast
Inmaculada Rodriguez   Dr Steve Dawson
Corporate Communication Manager  Vd
Fagor Ederlan Group  SinterCast AB (publ)
E-post: i.rodriguez@fagorederlan.es  E-post:  steve.dawson@sintercast.com
Tel: +34943719000  Tel: +447710026342

Om Fagor Ederlan,

Fagor Ederlan Tafalla är en av de sex järngjuterier som Fagor Ederlan Group har världen över, med en årlig kapacitet på mer än 250.000 ton järn. Fagor Ederlan Group är specialist på chassi- och drivlinekomponenter för personvagnar och tunga fordon och industriell kraftindustri. Gjuteriet ingår i koncernen Mondragon Corporation som är ett medarbetareägt kooperativ med mer än 4500 anställda på 18 tillverkningsanläggningar i 5 länder: Spanien, Brasilien, Mexiko, Slovakien och Kina. Omsättning uppgår till mer än 650 miljoner euro årligen. För mer information: www.fagorederlan.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/