Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast: Gjutjärn eller aluminium - Vilket motorblocksmaterial är bäst för miljön?

08:00 / 23 October 2019 SinterCast Press release

Utsläppslagstiftningen fokuserar endast på utsläpp från avgasrör och ignorerar den energi som förbrukas under fordonstillverkningen. Men produktionen av varje kilo primäraluminium genererar 10 kg koldioxid. Även med det gynnsamma antagandet om oändlig återvinning förbrukar produktionen av ett aluminiummotorblock 1,8 till 3,7 gånger mer energi än produktionen av ett motorblock i gjutjärn. Kan den främsta energiskulden för aluminium intjänas under fordonets livstid? Aktuell forskning säger nej.

Klicka på länken för att läsa mer om studien om livscykeln för gjutjärn kontra aluminium: [image] (https://www.linkedin.com/company/sintercast-limited/?viewAsMember=true)

För att få LinkedIn-inlägg från SinterCast, klicka på "Följ-knappen" på LinkedIn:[image] (https://www.linkedin.com/company/sintercast-limited/?viewAsMember=true)

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, SinterCast Cast Tracker® och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/