Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Scania beställer SinterCast processtyrningsteknologi till nytt gjuteri för kompaktgrafitjärn

16:25 / 29 January 2019 SinterCast Press release

  • Skräddarsytt gjuteri för CGI i Sverige med kapacitet på 90 000 ton per år
  • SinterCast-CGI-installation planeras till 2020 med ny `System 4000'-teknologi
  • Storvolymsproduktion av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon

[Stockholm, 29 januari 2019] - Scania har, efter framgångsrik produktion av kompaktgrafitjärn (CGI) sedan 2013, i sitt befintliga gjuteri, beställt ett andra SinterCast processtyrningssystem till sin nya skräddarsydda anläggning för CGI-produktion. Efter att miljötillstånd säkrats för en smältningskapacitet på 90 000 ton per år, pågår byggnation av gjuteriet. SinterCast-installationen planeras till 2020. Enligt avtalsvillkoren ska SinterCast installera ett processtyrningssystem, System 4000 Plus, med ett initialt ordervärde på cirka 5 MSEK. Detta blir det första installationsåtagandet av den fjärde generationen av bolagets teknologi, som ska lanseras 2019. System 4000 Plus roll i det nya gjuteriet, med dess högt ställda mål kring energieffektivitet, är att automatiskt hantera basbehandlingen av järnet. Systemet utför den metallurgiska kontrollen som ligger till grund för den efterföljande korrektionsbehandlingen, vilket säkerställer hög processeffektivitet och jämn kvalitet till formlinen. 

 "Det nya Scaniagjuteriet har utformats från grunden, genom att ta tillvara Scanias erfarenhet av CGI-produktion i sitt befintliga gjuteri och genom att dra nytta av den senaste CGI-teknologin inom varje steg i gjuteriprocessen. Efter vårt långvariga stöd till Scania, är vi glada att ha fått vara en diskussionspartner för utformningen av layout och processflöde i denna specialanläggning för motorblock och cylinderhuvuden i CGI för tunga fordon" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Den planerade serieproduktionsökningen ger möjligheter till löpande serieproduktionsintäkter på cirka 20 MSEK per år, inom tre till fem år efter installationen, Scania-ordern innebär ett betydelsefullt steg i våra långsiktiga tillväxtplaner och ger SinterCast möjlighet till att fortsatt leverera tvåsiffrig tillväxt."

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 51 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/