Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Teksid uppgraderar sin produktionskapacitet av kompaktgrafitjärn i Mexiko

08:00 / 5 July 2017 SinterCast Press release

  • Uppgradering till System 3000 Plus vid Teksid-gjuteriet i Monclova, Mexiko
  • Produktutveckling inom applikationer för tunga fordon och industriell kraft
  • System 3000 Plus-kapacitet hos Teksid-gjuterierna i Mexiko och Brasilien

[Monclova, Torino och Stockholm, 5 juli 2017] - Teksidkoncernen har beställt en kapacitets- och funktionalitetsuppgradering av SinterCast processtyrningssystem för kompaktgrafitjärn (CGI) till sitt gjuteri i Monclova, Mexiko. Beställningen innebär installation av automatisk basbehandling till stöd för intensifierad förproduktion av komponenter för industriell kraft och pågående produktutveckling av komponenter för tunga fordon. Uppgraderingen till helautomatiserad SinterCast System 3000 Plus serieproduktionsfunktionalitet planeras till hösten 2017.
"Investeringen i att uppgradera SinterCast-teknologin i vår Monclova-anlägging, är ytterligare en signal till marknaden om Teksids beslutsamhet att använda industriledande teknologi för serieproduktion av CGI" säger Dr Paolo Airaldi, President and C.E.O. hos Teksid, S.p.A. "Uppgraderingen i Monclova, tillsammans med System 3000 Plus-installationen i Belo Horizonte, Brasilien; och Mini-System 3000-installationen i Funfrap-gjuteriet i Aveiro, Portugal, har positionerat Teksid att tillgodose våra kunders behov globalt inom CGI-produktutveckling och serieproduktion."
"Investeringen i Monclova, ett gjuteri som är specialiserat på motorkomponenter för tunga fordon, reflekterar det växande behovet av CGI inom applikationer för tunga fordon och industriell kraft", säger Dr Steve Dawson, vd hos SinterCast. "Uppgraderingen förstärker utsikterna om att tunga motorkomponenter utgör den största tillväxtmöjligheten för kompaktgrafitjärn på lång sikt. Vi ser fram emot att utveckla och realisera denna marknadsmöjlighet tillsammans med Teksid."

För mer information:
Dr. Paolo Airaldi Dr. Steve Dawson 
President and C.E.O. President & CEO 
Teksid S.p.A. SinterCast AB (publ)
E-post: airaldi@teksid.com E-post: steve.dawson@sintercast.com
Tel: +39 011 9794697 Tel: +44 771 002 6342

Teksid S.p.A, som ingår i FCA-koncernen, är en av de största gjuterikoncernerna i världen, med järngjuterier i Brasilien, Kina, Mexiko, Polen och Portugal och med två aluminiumgjuterier i Brasilien och Italien. Produktion av järnkomponenter såsom motorblock, cylinderhuvuden, avgasgrenrör, vevaxlar, kamaxlar och fjädringskomponenter, sker främst för Chrysler, Cummins, Deutz, Fiat, Iveco, Opel och Renault. Teksid har en årlig försäljning på cirka 900 miljoner dollar och har ungefär 7000 anställda. För mer information: www.teksid.com 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker och Operator Tracker, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                                               SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/