Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

SinterCast resultat juli-september 2017

Lägre rörelseresultat som en följd av variationer i beställningstidpunkt av mätkoppar och installationer; förbättrad serieproduktion
Tredje kva...

08:00 / 22 Nov SinterCast Press release

SinterCast resultat april-juni 2017

Produktionen åter på rekordhöga 2,2 miljoner motorekvivalenter
FCA får godkännande att återta dieselförsäljning i USA
Andra kvartalet 2017
...

08:00 / 23 Aug SinterCast Press release

SinterCast årsstämma 2017

[Stockholm, 18 maj 2017] - Den ordinarie årsstämman för SinterCast AB (publ) hölls den 18 maj 2017 i Stockholm. Under stämman hölls framföranden a...

17:18 / 18 May SinterCast Press release

SinterCast resultat januari-mars 2017

Stabil serieproduktion, positiva framtidsutsikter
Första kvartalet 2017
Periodens omsättning: 13,9 MSEK (16,1 MSEK)
Rörelseresult...

08:00 / 26 Apr SinterCast Press release

SinterCast resultat oktober-december 2016

Rekord i omsättning och rörelseresultat
Fjärde kvartalet 2016
Periodens omsättning: 17,2 MSEK (17,2 MSEK)
Rörelseresultat: 4,8 MS...

08:00 / 22 Feb SinterCast Press release