Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast lanserar ny Ladle Tracker(TM) teknologi vid årsstämman

13:00 / 19 May 2016 SinterCast Press release

SinterCast lanserar ny Ladle Tracker TM
            teknologi vid årsstämman

  • Unik gjuteriteknologi för processoptimering, kvalitetskontroll och spårbarhet
  • Tillämplig för gråjärns-, segjärns- och kompaktgrafitjärnsgjuterier samt gjuterier för icke-järnlegeringar
  • Det första systemet är i användning för serieproduktion i Tupy Saltillo-gjuteriet i Mexiko

Varje skänk, varje minut

RFID-taggar monterade på skänkar RFID antenner utplacerade på viktiga funktioner i gjuteriet


För bilder, se pressmeddelande i PDF

(Stockholm, 19 maj 2016) - Efter framgångsrik produktutveckling och idriftsättning av den första serieproduktionsinstallationen i Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko, tar SinterCast idag tillfället i akt att på årsstämman formellt lansera sin nya Ladle TrackerTM-teknologi.

SinterCast Ladle TrackerTM-teknologi övervakar och registrerar varje position skänken har i gjuteriprocessen. En robust (Radio Frequency Identification) RFID-tag (transponder utan egen strömförsörjning) är fäst på varje skänk och RFID-antenner som läser av taggarna är installerade runt om i gjuteriet, placerade vid viktiga funktioner såsom skänktappning, behandlingsstationer och avgjutning. Ladle TrackerTM -teknologin dokumenterar skänkens tidsåtgång vid varje position; säkerställer att varje skänk kvitterar och rapporterar varje steg i processen; samt säkerställer att varje steg är avklarat inom avsedd tid. Annan information kan också läsas in i processdatabasen, såsom temperaturer, skänkvikt, trådmatarresultat och kemisk sammansättning. Den flexibla hårdvaruplattformen kan anpassas efter varje typ av gjuterilayout, processflöde och produktionsvolym, såväl inom järnindustrin som i övrig industri. Ladle TrackerTM -teknologins huvudsakliga funktioner och styrningsmöjligheter innefattar:

Processäkerhet: Processtyrning i realtid för att säkerställa att varje skänk kvitterar och rapporterar vid varje station och att tidsfristerna följs. Ej godkända skänkar spärras automatiskt ut ur processen.
Processoptimering: Dagliga, veckovisa och/eller månatliga rapporter om hur skänkarna rör sig för att identifiera var och varför skänkar faller ur processflödet, samt för att identifiera och lösa flaskhalsar i processen.
Processförbättring: Etablerar nyckeltal för produktionen för att länka det operatören gör direkt till produktivitet och för att kvantitativt mäta processförbättringar.
Processpårbarhet: Skänkrörelser och processdata (temperaturer, vikter, kemisk sammansättning, trådmatardata) kan läsas in i gjuteriets databas för processpårbarhet och kundtrygghet. Ingen information lagras i RFID-taggen.
Fjärrövervakning: Arbetsledare och chefer kan på distans se processdata i realtid på datorer
anslutna via interna nätverk.

"Ladle TrackerTM -teknologin ger en ny möjlighet för gjutericheferna att mäta, styra och förbättra processflödet och produktiviteten" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Vår långvariga fokusering på processtyrning av kompaktgrafitjärn (CGI), har lett till vårt företags mantra: "du kan inte styra det du inte kan mäta". Nu tar vi nya mätmöjligheter till andra områden i gjuteriet för att förbättra processtyrningen, produktiviteten och förtroendet. Vi ser fram emot att introducera Ladle TrackerTM -teknologin både som ett komplement till vår kärnteknologi CGI och som en fristående produkt för att ge gjutericheferna ytterligare insikt och trygghet."

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast  är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCasts teknologi främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#2013843
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/