Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

SinterCast: Serieproduktionsrekord i oktober

* Serieproduktionen uttryckt i årstakt uppnår 1,8 miljoner
motorekvivalenter
* Ökning med 50 % jämfört med det fjärde kvartalet 2012
* Nuva...

09:00 / 22 Nov SinterCast Press release

SinterCast resultat juli-september 2013

Tredje året i rad med rekord i installationsåtaganden
Fortsatt hög serieproduktion
Tredje kvartalet 2013 * Periodens omsättning: 14,0  MS...

09:00 / 6 Nov SinterCast Press release

SinterCast resultat april-juni 2013

Rekordproduktion av fordonsmotorer har uppnåtts under
kvartalet
Positiva utsikter för ytterligare installationer
Andra kvartalet 2013 * Perio...

09:01 / 21 Aug SinterCast Press release

SinterCast årsstämma 2013

[Stockholm, 16 maj 2013] - SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 15 maj 2013 i Stockholm. Under stämman gjordes framföranden av Terry Alde...

16:25 / 16 May SinterCast Press release

SinterCast resultat januari-mars 2013

Möjligheter till ytterligare tillväxt och
serieproduktionsökningar efter tillkännagivanden av nya motorer och
nya installationer
Första kvartal...

09:00 / 24 Apr SinterCast Press release

SinterCast resultat oktober-december 2012

Rekordintäkter från utrustning balanserar minskad serieproduktion 2012. Ny produktutveckling i CGI och produktlanseringar ger mö...

09:00 / 20 Feb SinterCast Press release