Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast Årsstämma 2012

09:00 / 25 May 2012 SinterCast Press release

Pressmeddelande För omedelbar distribution

[Stockholm, 25 maj 2012] - SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 24 maj 2012 i Stockholm.  Under stämman gjordes framföranden av Drew Winter, chefredaktör för WardsAuto World och av Dr Steve Dawson, vd. De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCasts webbplats på eller innan onsdagen den 30 maj.

Winter gav en varm och insiktsfull överblick av historiken kring ny produktutveckling inom fordonsindustrin. Med hänvisning till den inledande eufori som omgav teknologier så som karosseridelar i plast under 1980-talet, och mer kända teknologier som fordon helt i aluminium, biobränslen och med den senaste fokuseringen på eldrivna fordon, visade Winter att många nya lovande teknologier aldrig når fram till produktionsstadiet, och om de gör det så lever de sällan upp till de ursprungliga tekniska kraven. En framgångsrik etablering av ny teknologi i den konkurrensutsatta och konservativa fordonsindustrin kräver en kombination av teknisk innovation, trovärdighet, beslutsamhet och tålamod. Winter bekräftade att SinterCast har fört denna kombination av attribut till industrin och har lyckats etablera kompaktgrafitjärn som ett beprövat produktionsmaterial för stora volymer, och SinterCast som ett respekterat varumärke. Avslutningsvis delade Winter med sig av sin erfarenhet från testkörningen av Ford Super-Duty pick-up, framdriven med en 6.7 liter V8- dieselmotor, med ett SinterCast-CGI motorblock. Han menade att den nya Power Stroke-motorn var en utsökt motor, utan tvekan den finaste tunga pick-up dieseln i modern tid och gratulerade SinterCast och dess aktieägare till deras bidrag till motorns framgång.

Under VD-presentationen, gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga marknadsutveckling. Dr Dawson noterade att serieproduktionen har stabiliserats sedan det fjärde kvartalet 2011, men att detta främst beror på förändringar i två program och att den övergripande tillväxttrenden och utsikterna förblev positiva.  Dr Dawson noterade att serieproduktionen har vuxit med 19 % sedan föregående årstämma, från 1,3 miljoner till 1,6 miljoner motorekvivalenter, att den genomsnittliga årliga tillväxttakten över de sista fem åren var 30 % och att de komponenter som nu serieproduceras kan komma att uppnå en volym på mer än 2 miljoner motorekvivalenter. Dr Dawson konstaterade, genom att sätta denna tillväxt i ett perspektiv, att SinterCast behövde mer än 20 år för att uppnå nivån, i oktober 2010, om en miljon motorekvivalenter och att, med generella positiva markandsförhållanden, kan milstolpen på två miljoner motorekvivalenter uppnås före nästa årstämma. Utöver den nuvarande serieproduktionen identifierade Dr Dawson tillväxtmöjligheter för CGI på kort sikt, genom ökad dieselpenetration i Nordamerika, nya motoråtaganden för tunga fordon i Asien, tillämpning av CGI i den första bensinmotorn i stora volymer och fortsatt efterfrågan på nya installationer, framför allt i Asien. Även om inga nya installationsåtaganden har säkrats före årsstämman, har företaget målsättningen om minst tre nya installationer före årets slut.

Dawson noterade att den globala utvecklingsintensiteten för CGI har ökat kraftigt under det senaste året och SinterCast har använt sin finansiella styrka till att utöka sina marknads- och tekniska resurser i bolaget i syfte att positionera sig själv för framtida tillväxt. Expansionen från 15 till 20 anställda sedan föregående årsstämma resulterar i en ökad kostnadsnivå, speciellt under 2012 på grund av etableringskostnader för rekrytering och nya kontor i Kina och Korea. Men den förbättrade marknadsnärvaron och de tillkommande utvecklingsresurserna är en viktig del av den övergripande strategin att öka SinterCasts tekniska erbjudande, främja nya CGI-applikationer och säkra nya produktionsmöjligheter, och slutligen att realisera det långsiktiga målet av miljontals SinterCast-CGI fordon på vägarna.

Under årsstämman omvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Andrea Fessler, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson som styrelsens ledamöter. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist blev omvald som ordförande och Aage Figenschou omvaldes till vice ordförande.

Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma. Valberedningens sammansättning innefattar omval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Torbjörn Nordberg. Karl-Arne Henriksson valdes som ny ledamot. Efter att ha tjänstgjort i valberedningen sedan 2007 avgick Lars Ahlström från valberedningen och tackades av aktieägarna för sina insatser. Alla förslag som lades fram till årsstämman godkändes av aktieägarna.

På styrelsens uppdrag:

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Steve Dawson

Ordförande Vd

Tel: +46 8 660 7750 Tel:   +46 8 660 7750

e-post: e-post:

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com SLUT

Press Release (PDF): hugin.info/1205/R/1614874/514653.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF