Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

15:31 / 21 September 2022 Semcon Press release

Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-9549 Semcon Aktiebolag
Instrument SE0000379497 Common Stock
Innehavare Otus Capital Management Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 078 612
Antal rösträtter 1 078 612
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-09-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 643 982
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 643 982
Andel
 - aktier 3,55 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 3,55 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,55 % 643 982
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,55 % 643 982
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Maga Micro Cap Fund
 - antal rösträtter 213 719
 - andel av rösträtter 1,17 %
 - bolag LGT SELECT EQ GLOBAL
 - antal rösträtter 144 292
 - andel av rösträtter 0,8 %
 - bolag Regents of Univ Michigan
 - antal rösträtter 285 971
 - andel av rösträtter 1,58 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 643 982
 - andel av rösträtter 3,55 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/