Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

17:45 / 22 April 2022 Semcon Press release

Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-9549 Semcon Aktiebolag
Instrument SE0000379497 Equity
Innehavare Amiral Gestion
 
Före transaktionen
Antal aktier 904 006
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2022-04-19
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 948 022
 - direkt innehavda rösträtter 948 022
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,23407 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,23407 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,23407 % 948 022
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,23407 % 948 022
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 948 022
 - andel av rösträtter 5,23407 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/