Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcons års- och hållbarhetsredovisning 2021

11:00 / 14 March 2022 Semcon Press release

Semcon har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida.

Semcons vd och koncernchef, Markus Granlund, kommenterar året: 

2021 levererade vi, trots en utmanande och föränderlig tillvaro till följd av covid-19-pandemin, fantastiska projekt och rekordhög lönsamhet. De goda resultaten kom från en hög efterfrågan samtidigt som vår strategiska förflyttning fortsatt var framgångsrik. Medarbetarnöjdheten var på historiskt hög nivå och vi blev ännu fler genom förvärven av Squeed, Tedsys och Walkgrove. Styrelsen har beslutat att separera affärsområdet Product Information och inleda förberedelser för en eventuell börsnotering.

Semcons hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med riktlinjerna i Global Reporting Index (GRI), samt Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Hållbarhetsrapporten utgör dessutom Semcons rapport om framsteg (COP) enligt UN Global Compacts rapporteringsprinciper.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns från och med idag tillgänglig i elektroniskt format (pdf och ESEF) på bolagets hemsida: www.semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/. 

Den tryckta versionen av den svenska års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på Semcons huvudkontor från vecka 12 och kan beställas via e-post till ir@semcon.comeller via Semcons hemsida www.semcon.com (https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/).

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida i april. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig till Semcons årsstämma, 29 april 2022.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, kl. 11.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/