Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcons valberedning inför årsstämman 2022

14:00 / 27 September 2021 Semcon Press release

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2019 och gäller tills vidare:

 • Karin Dennford, Ordförande i valberedningen, utsedd av JCE Group AB
 • Mats Andersson, utsedd av Nordea Investment Funds
 • Johan Hagberg, utsedd av Johan Hagberg
 • Eva Elmstedt, Styrelseordförande Semcon AB, adjungerad ledamot

Semcons årsstämma 2022 kommer att hållas i Göteborg fredagen den 29 april 2022. Förslag till valberedningen e-postas till valberedning@semcon.comsenast tisdagen den 1 februari 2022.

Semcons finansiella kalender 2021/23:
 • Delårsrapport januari-september 2021: 19 oktober 2021, 08.00
 • Bokslutskommuniké 2021: 9 februari 2022, 08.00
 • Delårsrapport januari-mars 2022: 29 april 2022, 08.00
 • Årsstämma 2022: 29 april 2022 
 • Delårsrapport januari-juni 2022: 19 juli 2022, 08.00
 • Delårsrapport januari-september 2022: 26 oktober 2022, 08.00   
 • Bokslutskommuniké 2022: 8 februari 2023, 08.00

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2021, kl. 14.00.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/