Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

13:33 / 23 September 2021 Semcon Press release

Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-9549 Semcon Aktiebolag
Instrument SE0000379497 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 018 542
Antal rösträtter 2 018 542
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-09-20
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 586 742
 - direkt innehavda rösträtter 1 586 742
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,76046 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,76046 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,76046 % 1 586 742
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,76046 % 1 586 742
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 1 545 479
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 41 263
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 586 742
 - andel av rösträtter 8,76046 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/