Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcon delårsrapport januari-juni 2021

08:00 / 16 July 2021 Semcon Press release

Stark tillväxt i kvartalet och historiskt hög lönsamhet.

Andra kvartalet 
  • Nettoomsättningen uppgick till 445 Mkr (400), en tillväxt på 11 procent varav organisk 9 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr (3), vilket gav en rörelsemarginal på 8,9 procent (0,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (1) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,69 kr (0,06)
  • Förvärv av it-bolaget Squeed
Januari-juni
  • Nettoomsättningen uppgick till 864 Mkr (892), en tillväxt på -3 procent varav organisk -3 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 86 Mkr (53), vilket gav en rörelsemarginal på 9,9 procent (5,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 64 Mkr (39) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,65 kr (2,20)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Vår strategiska förflyttning var fortsatt framgångsrik under andra kvartalet. Omsättningen ökade både organiskt och genom förvärv, totalt 11 procent, samtidigt som lönsamheten var historiskt hög, kassaflödet stabilt och nettokassan nära 200 Mkr. It-bolaget Squeed konsolideras från maj och vi gläds åt att välkomna våra nya medarbetare. Efterfrågan är god och vi växer inom prioriterade områden.

Historiskt hög rörelsemarginal

Efter att tidigare ha fokuserat på marginalförstärkande åtgärder konstaterar jag att vi nu ligger på en stabilt hög lönsamhetsnivå som ger utrymme för ökat tillväxtfokus. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 40 Mkr och marginalen var 8,9 procent. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras delvis av omstruktureringskostnader, men även av strategisk förflyttning och produktivitetsförbättringar. Rullande tolv månader var rörelsemarginalen historiskt höga 10,2 procent, vilket är i linje med det finansiella målet. Omsättningen i kvartalet uppgick till 445 Mkr och den organiska tillväxten var 9 procent.

Förvärv stärker Engineering & Digital Services

Förvärvet av Squeed i kvartalet stärker affärsområdet Engineering & Digital Services digitala position och tillför drygt 100 Mkr i omsättning på årsbasis samt kunder i nya branscher som e-handel, finans & försäkring och media. Verksamheten bidrar med värdefull spetskompetens inom bland annat fullstackutveckling och molntjänster och integrationsarbetet löper på som planerat. Under kvartalet fortsatte tillväxten inom life science att vara stark (+39 procent). Vi ser stor potential i fler långsiktiga affärer inom energibranschen och gläds åt ett nytt ramavtal med Vattenfall för produktion av smart och hållbar energi. Ramavtalet löper 2021-2024, med möjlighet till förlängning i två år.

Trender gynnar Product Information

Affärsområdet Product Information fortsatte att redovisa hög lönsamhet och för andra kvartalet var rörelsemarginalen 13,8 procent. Den organiska tillväxten var 13 procent, bland annat driven av hög efterfrågan på digitalt lärande. Vi förväntar oss att tillväxten fortsätter i takt med att hållbara digitala eftermarknadsaffärer prioriteras högre hos våra kunder. Semcon är en av marknadens största leverantörer av digital eftermarknadsinformation och det finns goda förutsättningar att växa denna affär ytterligare. Andelen långsiktiga helhetsåtaganden är fortsatt på en hög nivå och vårt kompetenscenter i Ungern bidrar framgångsrikt till multi-siteaffärer med hög produktivitet.

Accelererat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Semcon och genom såväl smarta produkter och produktionslösningar som digitaliserade eftermarknadstjänster bidrar vi till förbättringar som bland annat ger lägre klimatpåverkan. Omvärldens ökade fokus på omställning mot hållbar innovation skapar stora möjligheter både för vår affär och en framtidssäkrad värld. 

Vi har nu intensifierat vår klimathandlingsplan och anslutit oss till flera hållbarhetsinitiativ, däribland Science Based Targets- initiativet. Jag är stolt över att vi höjer ambitionen ytterligare i dessa viktiga frågor. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kollegor, kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för att göra allt som står i vår makt, dels inom Semcon och dels genom utveckling av marknadens mest hållbara lösningar.

Utsikt framåt

Semcons aktieägare beslutade den 2 juli att dela ut 3 kronor per aktie, vilket motsvarar 53 procent av 2020 års vinst per aktie efter utspädning. Även efter utdelningen och förvärvet av Squeed har vi en stark balansräkning och bra position för att växa ytterligare, både organiskt och genom strategiska förvärv som stärker vårt erbjudande och breddar vår branschmix.

Det är hög energi i verksamheten och jag förväntar mig att vår tillväxtresa kommer att fortsätta under det tredje kvartalet. Efterfrågan på våra tjänster förväntas vara hög och det blir en inspirerande höst. Men först lite sommar att se fram emot. 

Göteborg den 16 juli 2021
Markus Granlund, vd och koncernchef
 

Prenumerera

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl. 08.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/