Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Beslut vid Semcons extra bolagsstämma 2 juli 2021

14:00 / 2 July 2021 Semcon Press release

Semcons extra bolagsstämma hölls fredagen den 2 juli 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin, genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Utdelning 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna vinstutdelning med 3 kronor per aktie. Beslutades att utdelningens storlek maximalt uppgår till 54 337 602 kronor. 

Vidare beslutades att avstämningsdag för utdelning är den 6 juli 2021. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 9 juli 2021.

Protokoll från extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.semcon.com (http://www.semcon.com/sv/).

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl. 14.00.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/