Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcon delårsrapport januari-mars 2021

08:00 / 29 April 2021 Semcon Press release

Historiskt hög rörelsemarginal.

Första kvartalet 
  • Nettoomsättningen uppgick till 418 Mkr (491) och den organiska tillväxten blev -12 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (50), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (10,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 Mkr (38) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,96 kr (2,14)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Trenden från det andra halvåret 2020 håller i sig. Efterfrågan på hållbar teknik ökar successivt och vi har nu avslutat ytterligare ett kvartal med både hög lönsamhet och starkt kassaflöde. Koncernens rörelsemarginal var på en historiskt hög nivå, 11,0 procent jämfört med 10,2 procent samma period föregående år.

God tillväxt inom prioriterade områden

Den strategiska förflyttningen avseende erbjudande, branschdiversifiering och affärsmodell syns i kvartalet bland annat genom att vi växer ytterligare inom prioriterade områden såsom life science och digitala tjänster. Jag ser fortsatt att de förändringar vi genomfört, tillsammans med starka makrotrender som ökat fokus på hållbarhet och behov av digital transformation, positionerar oss väl för tillväxt.

Omsättningstillväxten påverkades som väntat av omstruktureringen under andra kvartalet och avyttringen av Indien under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt innehöll perioden en arbetsdag mindre än motsvarande kvartal föregående år.

Att vi reser mindre och arbetar mer på distans har resulterat i något lägre kostnader. Vi ska behålla det bästa av det vi lärt oss avseende flexibilitet och nya arbetssätt, vilket även framöver kommer att innebära en lägre kostnadsnivå. Vår senaste medarbetarundersökning visar samtidigt att även medarbetarnöjdheten har ökat till historiskt höga nivåer, både för koncernen och respektive affärsområde, vilket betyder att vår attraktivitet som arbetsgivare fortsätter att stärkas.

Åtgärder har stärkt marginalen

För affärsområdet Engineering & Digital Services fortsatte rörelsemarginalförbättringen under ytterligare ett kvartal. Detta visar att vår kompetensförflyttning och de marginalförstärkande åtgärderna under 2020 haft önskad effekt. Tillväxten inom life science är på en hög nivå, framför allt på den svenska marknaden, och uppgick till 32 procent för första kvartalet. Rekryteringsbehovet inom Engineering & Digital Services är nu stort tack vare goda tillväxtmöjligheter, inte minst inom digitala tjänster där vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande. I Norge vann nyligen Yeti Move, där Semcon är delägare och utvecklingspartner, en affär med norska Avinor avseende självkörande snöplogar för flygplatser. Det medför nya möjligheter för bolaget och Semcon framöver. 

Ökad efterfrågan på eftermarknadslösningar

Inom affärsområdet Product Information är det fokus på tillväxt då efterfrågan på digitala eftermarknadslösningar stadigt ökar. Digitala utbildningslösningar och hållbara effektiviseringar av service och underhåll har påverkats positivt av nya beteenden kopplat till pandemin, en utveckling vi tror kommer att fortsätta. Affärsområdets rörelsemarginal var 16,6 procent för första kvartalet och totalt arbetar nu 790 kollegor inom Product Information. Det är fler än någonsin tidigare och Semcon är nu en av världens största leverantörer av digital produktinformation. Andelen funktionsåtaganden och långa projekt uppgår till över 75 procent av affärsområdets omsättning och återkommande licenskontrakt ökar.

Fortsatt positiv utveckling

Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under det andra kvartalet som föregående år präglades av omstruktureringar. Med genomförda åtgärder och goda marknadsutsikter ser jag att vi rör oss i rätt riktning i förhållande till våra nya finansiella mål. 

Göteborg den 29 april 2021
Markus Granlund, vd och koncernchef

Telefonkonferens och ljudsändning (engelska)

Idag kl. 10:00 presenterar vd och koncernchef Markus Granlund och CFO Björn Strömberg rapporten och svarar på frågor. Mer information om telefonkonferensen hittar du på https://semcon.com/sv/investerare/ (https://mb.cision.com/Main/1934/3325610/1401844.pdf).

Prenumerera

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, kl. 08.00.

 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/