Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcons årsredovisning för 2020 publicerad

11:00 / 25 March 2021 Semcon Press release

Semcon har idag publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida.

Semcons årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida: www.semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/.  Den tryckta versionen av den svenska årsredovisningen finns tillgänglig på Semcons huvudkontor och kan beställas via e-post till ir@semcon.comeller via Semcons hemsida www.semcon.com (https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/).

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida i april. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig till Semcons årsstämma, 29 april 2021.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021, kl. 11.00.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/