Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Ny fas i samarbetet med teknikföretaget Yeti Move

13:00 / 15 December 2021 Semcon Press release

Yeti Move AS, som idag utvecklar en mjukvaruplattform för självkörande snöröjningsfordon för flygplatser, är redo att skala upp aktiviteten mot nya branscher och marknader. I samband med att verksamheten går in i en ny fas ändrar samarbetet med Semcon inriktning. Semcon kommer även framöver att vara en viktig partner till Yeti Move i utvecklingen av autonoma lösningar, men avyttrar sin andel av bolaget till Husqvarna.

Sedan starten 2015 har det som idag är Yeti Move AS utvecklat ett system för kontroll av autonoma fordon för snöröjning på flygplatser. Projektet var bland de första i världen där stora maskiner anpassades för att autonomt hålla start- och landningsbanor fria från snö. Joint venture-bolaget samägdes då av Semcon och Øveraasen, där Øveraasen bidrog med lång erfarenhet och djup teknisk kunskap inom snöröjningsutrustning medan Semcon stod för expertis inom komplexa realtidssystem och autonom teknik. Sedan 2018 testas autonoma snöröjningsfordon på Oslo flygplats genom ett samarbete med norska flygplatsoperatören Avinor och fler fordon kommer att tas i drift under de närmsta åren. Yeti Move och Øveraasen levererar även självkörande snöplogar till Swedavia som äger och driver flygplatser i Sverige. 

Husqvarna kom in som delägare under 2019 och partnerskapet har skapat möjlighet att skala upp och i högre grad industrialisera den autonoma lösningen inom nya användningsområden. För att utveckla erbjudandet mot nya branscher och marknader krävs väsentliga investeringar och när aktiviteten nu ökar ändrar även samarbetet med Semcon inriktning. Semcon kommer fortsatt att vara en strategisk utvecklingspartner till Yeti Move, men avyttrar sin andel på 33,2% av bolaget till Husqvarna. 

- Vi är stolta över att vår kompetens inom autonom teknik och komplexa realtidssystem har bidragit till att ta Yeti Move dit det är idag. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och långsiktigt samarbete där vi utvecklar teknik i absoluta framkant, säger Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge.

Semcon väntar sig inga väsentliga finansiella effekter för koncernen av avyttringen.
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/