Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Förändrad leveransvolym till brittisk fordonskund

11:25 / 15 December 2021 Semcon Press release

En av Semcons fordonskunder i Storbritannien har meddelat att de från och med andra kvartalet 2022 har för avsikt att i egen regi producera huvuddelen av den leverans som idag utförs av Semcons affärsområde Product Information. Den berörda delen av uppdraget omsätter cirka 3,7 miljoner GBP under 2021. Marknadsutsikterna i Storbritannien är fortsatt goda med möjlighet att växa genom både nya kunder och förvärv.

I den del av Semcons uppdrag för kunden som berörs av förändringen ingår främst produktion av service- och ägarinformation. Den totala resultateffekten (baserat på 2021 års volymer) uppskattas till mellan 0,8-1,1 miljoner GBP. Den generella efterfrågan på Semcons eftermarknadslösningar och digitalt lärande i Storbritannien är fortsatt på bra nivåer och verksamheten förväntas hantera situationen genom tillkommande affärer och kostnadseffektiviseringar.

Kundens beslut baserades på kundspecifika överväganden för service- och ägarinformation och samarbetet med Semcon fortsätter inom andra områden. Till exempel kommer Semcon att fortsätta leverera digital produktinformation, bland annat "How-to-Operate"-programmet samt monteringsanvisningar för tillbehör, och kunden kommer även framöver att använda Semcons digitala distributionsplattform.
 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021, kl. 11.25.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/