Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

14:27 / 30 November 2021 Semcon Press release

Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-9549 Semcon Aktiebolag
Instrument SE0000379497 Ordinary Shares
Innehavare Ennismore Fund Management Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 929 222
Antal rösträtter 929 222
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-11-25
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 903 970
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 903 970
Andel
 - aktier 4,99085 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,99085 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,99085 % 903 970
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,99085 % 903 970
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Northern Trust Nominees- Custodian
 - antal rösträtter 779 213
 - innehav upphör för Goldman Sachs Nomloee5- Custodian
 - antal rösträtter 124 757
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Ennismore European Smaller Companies Fund
 - antal rösträtter 779 213
 - andel av rösträtter 4,30207 %
 - bolag Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund
 - antal rösträtter 124 757
 - andel av rösträtter 0,68879 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 903 970
 - andel av rösträtter 4,99085 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/