Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Projektengagemang

Projektengagemang

Projektengagemang: PE och SEB inleder samarbete kring energieffektivisering av fastigheter

13:37 / 27 May 2024 Projektengagemang Press release

Projektengagemang (PE) och SEB har startat ett samarbete i syfte att hjälpa fastighetsbolag i omställningen till ett hållbart och kostnadseffektivt fastighetsbestånd.

Den pågående omställningen till ett hållbart samhälle gör energifrågorna strategiskt viktig för alla fastighetsägare. Att investera i energieffektivitet och förnybar energi gör det möjligt att bidra till minskade utsläpp, bevara fastighetsvärdet och sänka sina kostnader på sikt. Energieffektivisering kan skapa förbättrade förutsättningar för uthyrning, fastighetsvärdering, minskning av räntekostnader och bättre energiklass. Dessutom medför EU-direktiv krav och förväntningar på att byggnaders energiprestanda ska förbättras.

För många fastighetsägare kan det dock vara utmanande att planera och prioritera åtgärderna för bästa möjliga utfall. Nu inleder PE och SEB ett samarbete med syfte att hjälpa fastighetsägare att säkra en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av sitt bestånd med avseende på energieffektivisering.

- PE Teknik & Arkitektur hjälper fastighetsägare med energikartläggning och en skräddarsydd analys av fastigheten. Resultatet blir en konkret åtgärdsplan för energieffektivisering inklusive prioriteringsordning, lönsamhetsberäkning och kostnadsberäkning för genomförande. Genom PEs breda kompetens inom byggnader och deras närmiljö kan vi även skräddarsy ett team med nödvändig expertis för upphandling och genomförande av åtgärder. Målet är att hjälpa fastighetsägare att minska sina kostnader, minimera sina risker och möjliggöra grön finansiering, säger Liselotte Haglind, VD och Koncernchef på PE.

SEB erbjuder sina fastighetsägande kunder energiförbättringslån för att genomföra renoveringar och åtgärder för minskad energianvändning i byggnader.

- Fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan och grön finansiering är en viktig drivkraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att erbjuda rådgivning inom energieffektivisering och finansiering hjälper vi våra kunder ett steg på vägen i att ställa om till ett hållbart och framtidssäkrat fastighetsbestånd, säger Alva Jonevret, Hållbarhetsexpert på SEB.

Om Projektengagemang

Projektengagemang är en av Sveriges ledande konsultkoncerner med fokus på byggnader och deras närmiljö. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget PE Teknik & Arkitektur som årligen omsätter cirka en miljard kronor. Som samhällsbyggare skapar PE Teknik & Arkitektur innovativa och hållbara lösningar som bidrar till att utveckla och förnya samhället. Läs mer på pe.se/ir.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/